Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Den største endringen er at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter, f.eks. forretningsforbindelser.

Krever innlogging
NESO-dag: Nytt konsept!

NESO-dag: Nytt konsept!

NESO-dag er et nytt konsept for samling av medlemmer innenfor samme geografiske område

Portrettet: Steinar Pedersen

Portrettet: Steinar Pedersen

I hver utgave av medlemsbladet "Anbudet" er det et portrett av en person som enten er eller har vært sentral i en medlemsbedrift eller bransjen generelt over lengre tid.

NESO har inngitt høringssvar om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

NESO har inngitt høringssvar om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

I det innsendte høringssvaret mener NESO dette om forskriftsforslaget: