Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Digitalisering - ny avtale med Solibri

Digitalisering - ny avtale med Solibri

NESO lanserer en "rykende fersk" avtale med Solibri og tilbyr også opplæring.

Innsnevring av adgangen til å gi grunnlån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en innsnevring av adgangen til å gi grunnlån til oppføring av nye boliger

Nytt medlem!

Nytt medlem!

Endringer i reglene for permittering - Hva innebærer dette for din bedrift?

Endringer i reglene for permittering - Hva innebærer dette for din bedrift?

Regjeringspartiene og KRF har blitt enige om et budsjettforlik som vedtas neste uke (uke 51) og som innebærer endringer i reglene for permittering. Nedenfor følger en beskrivelse av disse endringene som trår i kraft fra 1. januar 2019.

Krever innlogging