Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Disse kan bli Beste bygg i nord 2019

Disse kan bli Beste bygg i nord 2019

Under gigantarrangementet Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2019 (NNBA) i Tromsø 14.-16. juni skal Beste bygg i Nord kåres og hedres.

Her er de nye minstelønnssatsene for byggfag!

Etter å ha meklet på overtid kom partene BNL (Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet til enighet om nye minstelønnssatser for Fellesoverenskomsten for byggfag. Nedenfor følger en oversikt over de nye satsene og når disse er gjeldende fra.

Krever innlogging
Kundeutbytte fra Gjensidige er på vei til medlemmene

Kundeutbytte fra Gjensidige er på vei til medlemmene

Forsikring har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel i NESO.

Krever innlogging

For dårlig kontroll med underentreprenører og innleide kan gi store konsekvenser

Oppdragsgivere har et betydelig ansvar når det kommer til å informere om krav til lønns- og arbeidsvilkår og til å påse at ansatte hos underentreprenører og innleide arbeidstakere får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på. I tillegg har entreprenøren et solidarisk ansvar for at lønn til innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå er i samsvar med regelverket, samt også et solidarisk ansvar for lønn ovenfor underentreprenører der det foreligger en allmenngjort tariffavtale. NESO vil her orientere om disse forpliktelsene og hvordan disse kan løses i praksis for unngå å komme i ansvar.

Krever innlogging