Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Nasjonal Transportplan 2022-2033

Nasjonal Transportplan 2022-2033

NESO ber medlemmene komme med innspill til ny NTP for de kommende årene.

Krever innlogging
Fare for streik fra 1. april. Hvordan håndtere dette?

Fare for streik fra 1. april. Hvordan håndtere dette?

Lønnsoppgjøret 2019 er nå i gang. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at partene (LO og NHO) skal forhandle om eventuelle lønnstillegg.

Krever innlogging
Nytt medlem!

Nytt medlem!

NC Bygg AS er nyeste NESO-medlem!

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Den største endringen er at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter, f.eks. forretningsforbindelser.

Krever innlogging