Info Koronavirus
Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Nye tariffsatser for byggebransjen - gjelder fra 1. oktober 2020

Nye tariffsatser for byggebransjen - gjelder fra 1. oktober 2020

Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 ble den 25.09.20 vedtatt. For bedrifter som er tariffbundet gjelder alle endringer fullt ut.

Krever innlogging
– Jeg tror ikke damer er klar over mulighetene som finnes i bygg og anlegg

– Jeg tror ikke damer er klar over mulighetene som finnes i bygg og anlegg

I den ferskeste utgaven av medlemsbladet Anbudet har vi fokus på jenter i byggebransjen.

Koronaregler - Oppdatert oversikt over reglene for karantene ved innreise til Norge

Koronaregler - Oppdatert oversikt over reglene for karantene ved innreise til Norge

Siden mars i år har reglene for karantene ved innreise til Norge blitt endret gjentatte ganger.

Krever innlogging
NYE HMS regler fra 1. januar 2021 – betydning for deg som entreprenør?

NYE HMS regler fra 1. januar 2021 – betydning for deg som entreprenør?

Fra 1. januar 2021 trer det i kraft nye regler i Byggherreforskriften.

Krever innlogging