Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

NESO har laget varslingsrutiner og varslingsskjema bedriften kan benytte.

Krever innlogging
Reforhandlet avtale på forsikring og garanti

Reforhandlet avtale på forsikring og garanti

NESO har reforhandlet avtalen på NESO personforsikringer og NESO garanti for perioden 2019 – 2021, og inngått en fornyet avtale med MATRIX Insurance AS.

Krever innlogging
"Workshops" - digitalisering

"Workshops" - digitalisering

Nå kan du følge en hel "workshopserie" over 3 år med fokus på digitalisering i hele verdikjeden

2 nye medlemmer

2 nye medlemmer

Vi ønsker velkommen til Fiskebeck Håndverk AS og Bygg Engineering AS.