Info Koronavirus
Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Fri advokatbistand til medlemmene ved koronarelaterte spørsmål

Fri advokatbistand til medlemmene ved koronarelaterte spørsmål

Vi får mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om koronarelaterte problemstillinger.

– Gå i gang med bygging og vedlikehold, nå!

– Gå i gang med bygging og vedlikehold, nå!

Syv av ti entreprenører i Nord-Norge har opplevd lavere etterspørsel og kanselleringer etter corona-utbruddet. Over halvparten har allerede iverksatt permitteringer.

Info om permitteringer av lærlinger

Info om permitteringer av lærlinger

Vi får en del spørsmål fra lærebedrifter angående permitteringer av lærlinger, utvidelse av læretid, samt hva som kommer til å skje med avleggelse av fag-/svenneprøver fremover. Under er et utdrag som belyser mange av disse spørsmålene.

NESO Garanti - frigjør kapital med noen av våre garantiprodukter

NESO Garanti - frigjør kapital med noen av våre garantiprodukter

Med den siste utviklingen av koronaviruset, er vi opptatt av å finne løsninger som kan hjelpe å opprettholde produksjon, lønnsomhet, helse og sikkerhet for våre medlemmer.

Krever innlogging