Digitalisering - BIM - Solibri

 

NESO utvikler kompetanse hos medlemsbedriftene innenfor BIM og digitalisering .


"Digitalisering og industrialisering av byggeprosessen" er ett av NESOs fokusområder i strategiplanen og vi har jobbet aktivt siden 2016 både med opplæring og verktøy. En rekke av medlemsbedriftene bruker i dag aktivt  BIM i prosjektene. Flere er også i gang med opplæringsaktiviteter - les mer om NESOs tilbud til medlemmene under.

NESO har i dag opplæringstilbud, lisensavtaler (leasing av markedets kraftigste visualiserverktøy) og interne ressurser for opplæring i bedriftene. Vårt mål er å  tilføre kompetanse slik at medlemsbedriftene blir konkurransedyktige med ny bruk av ny teknologi. Tilbudene er beskrevet nærmere under.


Vårt tilbud er organisert slik:

  • Bedriftsutviklingsprosjekter BIM og digitalisering (KLIKK HER)  

  • Solibri-lisenser til "innbruddspris" gjennom NESO (KLIKK HER)