BIM-predikant søkes Nord-Norge

Tenk deg å få jobbe med framtidas byggebransje med utgangspunkt i verdens vakreste steder! Lofoten, Nord-Norge og NESO kaller deg med BIM-kompetanse til tjeneste – i og for den nordnorske byggenæringen.  


Okei, to ting først:

«Verdens vakreste steder»: Vi kan ikke underbygge dette med empiri og fakta. Men vi er veldig stolte over Nord-Norge, og er skikkelige patrioter. NESO driver sin virksomhet ut fra Svolvær – ofte omtalt som verdens minste storby. Uansett hvor vi reiser i landsdelen, møter vi hyggelige mennesker – de som bygger Nord-Norge – omgitt av en fantastisk natur. For oss er Nord-Norge «vakreste sted på jord» på flere måter.

«BIM-kompetanse»: Forkortelser er skumle saker. I dette tilfellet gjør vi kort prosess: Den personen vi søker til stillingen som «Prosjektleder BIM og digitalisering» vet hva BIM står for. Det er ikke et krav. Det er ei forutsetning.

Digitaliseringen er ikke noe som kommer. Det er blitt en del av hverdagen. De store oppdragsgiverne stiller krav til entreprenørene. NESO har allerede gjennomført BIM-pilotprosjekter i Troms og Finnmark, og planlegger oppstart  i Nordland og Trøndelag.

Når vi nå søker etter en egen prosjektleder for BIM og digitalisering, er det for å gi arbeidet et ytterligere løft. Prosjektlederen vi ansetter skal implementere BIM-kompetansen i leveransene fra NESO til medlemsbedriftene. Dette er ikke ei prosjektstilling med sluttdato – tvert imot.

– Foruten de faglige kvalifikasjonene, må vedkommende ha gode relasjonsevner. Denne jobben lykkes kun i tett samarbeid med andre involverte personer – det være seg i NESO, medlemmene, i bransjen for øvrig eller opp mot byggherrer og myndigheter, sier kompetanseleder Jack Johnsen i NESO.

– Prosjektlederen skal gjøre dem som allerede er i gang med BIM, enda bedre. De som fremdeles sitter på gjerdet, skal dyttes i gang. Personen må kunne sitt fag – og samtidig være omgjengelig og tillitsvekkende. Det er på mange vis en BIM-predikant vi søker til den digitale vekkelsen, ler Johnsen.

NESO har kontor i Vestfjordgata i Svolvær. Kontorlokalene er stadig utvidet etter hvert som flere NESO ansatte har kommet til. I dag er det 14 ansatte fordelt på

  • Kompetanse
  • Innkjøp
  • Juridisk
  • Administrasjon/støtte

Digitalisering er et sentralt punkt i serviceorganisasjonens strategi. Gjennom selskapet NESO Utvikling er det etablert en kapitalbase som utelukkende skal komme medlemsbedrifter og bransjen til gode gjennom konkrete utviklingstiltak. Utviklingsprosjekter finansieres blant annet av NESO Utvikling, som tilføres kapital fra driften i morselskapet. Siden etableringen i 2014 er NESO Utvikling tilført nærmere 13,5 millioner kroner.  

– Stillingen som prosjektleder vil være variert. Arbeid i felleskapet i Svolvær, oppsøkende virksomhet ute hos medlemmene, definerte utviklingsprosjekter innenfor digitalisering og forelesninger på NESOs kurs og skoler, sier Jack Johnsen.

I Svolvær kan du gå fra kontoret klokken 16 og være på en fjelltopp, sommer eller vinter, før klokken er 18. Byen har dessuten et imponerende restauranttilbud både hva antall og kvalitet angår. Den siste tiden har arbeidsgivere opplevd at søkere først har lagt sin elsk på Lofoten, for så å begynne å se etter den riktige jobben.

Er dette jobben for deg – din mulighet til en utfordrende og framtidsrettet jobb i et av verdens vakreste riker (der sa vi det igjen!)?

Se komplett utlysning og søkerinformasjon via denne lenken.