Info Koronavirus

Brannsikring for entreprenører

RIKTIG PLANLAGT OG UTFØRT BRANNSIKRING GIR GOD PROSJEKTØKONOMI FOR ENTREPRENØRER

STED: Thon Hotell Svolvær
DATO: 24.oktober kl.11:00 - 16.00 

Kursomtale:

Brannsikring er tverrfaglig, og brannkravene er ofte styrende for hele byggeprosessen.  Det krever at de enkelte fagene har en god dialog på valg av løsninger og produkter helt fra skisseprosjekt til ferdig utført, dokumentert og overlevert. 

Det er spesielt viktig å foreta de riktige branntekniske valgene tidlig i planleggingsfasen med fokus på gode, effektive løsninger som gir god prosjektøkonomi/besparelser og samtidig ivaretar sikkerheten etter TEK kravene.  Byggeforskriftene er konservative, så kreativ bruk av brann og rømnings simuleringer, samt bruk av internasjonale standarder og regelverk, gir oss alternative løsninger og muligheter ut over preaksepterte løsninger.

Det er også minst like viktig at den enkelte prosjekteringsleder og byggeleder er klar over de vanligste «fellene» som en entreprenørene i et totalprosjekt ofte havner i, og som kan medføre store konsekvenser økonomisk og forsinket overlevering.  Under seminaret tar vi for oss konkrete eksempler med forslag på hvordan man kan planlegge og forebygge slik at det ikke skjer. 

Seminaret vil ikke ta for seg de grunnleggende krav/løsninger innenfor brannsikring, da det forutsettes at kursdeltakerne har noe grunnleggende kompetanse/forståelse.

Ved gjennomført seminar forventer vi at kursdeltakerne vil ta med seg en bedre forståelse for at riktige branntekniske valg er viktig for byggeprosjektet i sin daglige entreprenørdrift.

Pris pr.deltaker kr.2650,- inkluderer lunsj og kursmateriell

 


Foreleser: Bengt Slettli
 

Total Brannsikring er et Nord-Norsk rådgivningsselskap  innen brannssikring med «røtter» fra entreprenørbransjen. Foreleser Bengt Slettli er grunder og faglig ansvarlig og deler mer enn 25 års erfaring under seminaret – alt vinkles ut fra entreprenørens ståsted.

Seminaret legger opp til at kursdeltakere i forkant kommer med innspill på caser/problemstillinger som de vil ha avklart, og som kan være av interesse for alle kursdeltakere.

Sted Fra Til
Thon Hotell Svolvær 24.okt 2019 24.okt 2019