Stillaskurs 5-9 meter

Kort beskrivelse av kurset:

Kursdeltakerne får kurs/opplæring etter innholdet i Forskriftens (1/1-2016)  krav til bygging av stillas 5-9 meter.
Les fullstendig beskrivelse av kurset for å være sikker på at kurset dekker dine behov.
Klikk her for fullstendig kursbeskrivelse


Sted: Fru Haugans Hotell - Mosjøen
Dato: Onsdag 20. mars 2019 
Tid: Kl. 08:00 - 15:30
Pris: NOK 2490.- for NESO-medlemmer (andre 2990.-) Bevertning på hotell kommer i tillegg.


Kursets innhold:
• Regelverket – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
• HMS – Risikovurdering, Avvik, RUH
• Stillasteori 
- Generell stillasteori, spire-/rammestillas, rullestillas
- Belastninger, jordtrykk, vindlast, forankring, avstiving
- Oppbygging, bestilling, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold, demontering
• Stiger – Bruk av stiger, bestemmelser
• Førstehjelp / Nødsituasjoner

Sted Fra Til
Mosjøen 20.mar 2019 20.mar 2019