Info Koronavirus

NESOs Prosjektlederskole

NESOs Prosjektlederskole
NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 7000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Veidekke, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Prosjektlederskolen - opplæring og utvikling av anleggsledere
Ny klasse starter vinteren 2015

25 deltakere får plass ved vår samlingsbaserte skole for anleggs- og prosjektledere.

Samlingene gjennomføres som beskrevet under - planlagt oppstart 13 - 16.januar 2015.


Anbefalte opptakskrav

Deltakerne bør ha følgende bakgrunn:

  • Erfaring som formann og gjerne gjennomført formannsskolen eller,
  • Nyutdannet Ingeniør bygg og anleggsfag eller,
  • Prosjekt- anleggsleder med mindre erfaring, eller
  • Innehar / skal ha anleggslederfunksjonen i bedriften

Pris: NOK 66.000   medlemmer i NESO: NOK 62.000

Samling 1

Den første samlingen inneholder generell informasjon om innhold, fag og prosess. Vi etablerer grupper som skal samarbeide under skoleperioden og legger vekt på å bli kjent samt skape et godt grunnlag for arbeidet som skal utføres i løpet av det neste året. Vi kommer blant annet inn på følgende fagtema:

- Prosjektlederskolen, prosess og innhold
- Prosjekt som arbeidsform
- Hvordan oppstår prosjektene
- Tilbuds- / anbudsgrunnlag
- Grunnleggende økonomi og regnskap
- Internregnskap og kalkulasjonsprinsipper
- Rollen som anleggs- og prosjektleder
- Utviklingsplan og prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Tromsø13.jan 201516.jan 2015

Samling 2

Samlingen tar utgangspunkt i "tidlige oppgaver" knyttet til oppstart av prosjekter, fra viktig innhold i standarder til interne planleggingsteknikker og prosesser. Blant temaene denne samlingene presenterer vi blant annet følgende:

- Anbudsåpning - hjemmeoppgave
- Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
- Risikoanalyse
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Viktige forhold, standarder og forskrifter i planleggingsfase
- Forhandliger og forhandlingssituasjon
- Innkjøp og kontrahering av UE
- Testoppgave og prosjektoppgave
StedFraTil
Tromsø03.mar 201506.mar 2015

Samling 3

Denne samlingen tar utgangspunkt i planlegging og oppstartsfasen av et prosjekt og vi jobber med prosjekt- og anleggsleders oppgaver knyttet til denne fasen. I tillegg belyser vi viktige standarder i planleggingsfasen.-

- Anbudsåpning - hjemmeoppgave
- Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
- Risikoanalyse
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Viktige forhold, standarder og forskrifter i denne fasen
- Forhandlinger og forhandlingssituasjon
- Innkjøp og kontrahering av UE
- Testoppgave og prosjektoppgave

StedFraTil
Tromsø05.mai 201508.mai 2015

Samling 4

På denne samlingen tar vi utgangspunkt i overgangen mellom planleggings- gjennomføringsfasen.
Vi gjennomgår blant annet følgende faglige tema:

- Kalkulasjon av rigg og drift
- Forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder i
planleggings- og gjennomføringsfasen (prosjektstyring)
- Prosjekt-Quiz
- Risikovurdering; standard, verktøy, metoder
- Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i byggeprosessen
- Oppfølging og arbeid med prosjektoppgaven
- Testoppgave
StedFraTil
Tromsø18.aug 201521.aug 2015

Samling 5

Under denne samlingen har vi et sterkt fokus på økonomistyring i prosjektene og ser blant annet på hvordan vi kan utvikle system for å kunne gi en prognose / status på prosjektøkonomien ved et gitt tidspunkt.

- Økonomistyring i BA - bransjen
- Resultatregnskap, balanse, prosjekt-regnskap
- Økonomianalyse og oppfølging
- Budsjett; bedrift og prosjekt
- Rullerende prognose som styringsverktøy
- Økonomioppfølging i praksis
- Kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i prosjekter
- Prosjektoppgave og testoppgave
StedFraTil
Tromsø29.sep 201502.okt 2015

Samling 6

Denne samlingen tar vi utgangspunkt i prosjektavslutningsfasen. Vi gjennomgår viktige aktiviteter knyttet til avslutning av prosjekter og vi trener på oppgaver gjennom "prosjektillustratoren" - en svært lærerik øvelse. Vi har blant annet lagt opp følgende fagtema:

- Gjennomgang av testoppgave 5
- Oppfølging av prosjektoppgave
- FDV i et byggeprosjekt
- Prosjekt Illustrator - trening i prosjektutførelse
- Prosjektavslutning og garanti - juridiske forhold
- Prosjektevaluering
- Prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Tromsø10.nov 201513.nov 2015

Samling 7

Avslutningssamlingen på prosjektlederskolen - vi repeterer, jobber i grupper og forbereder klassen til eksamen.
Samlingen avsluttes med en skikkelig festmiddag og sosialt samvær.

- Gjennomgang av fagstoff som forberedelse til eksamen
- Gruppeoppgaver
- Eksamen
- Festmiddag og avslutning
StedFraTil
Tromsø - regulerbar dato08.des 201510.des 2015