NESOs BAS - skole 2017

NESOs BAS-skole
NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 10 000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto,  Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.


SAMLINGSBASERT OPPLÆRING FOR BASER
NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.
Nærmere 150 personer har gjennomført BAS - skolen og elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen

Målgruppe

BASSKOLEN ER RETTET MOT

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og
 • Produksjon på i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser
   

Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en entreprenørbedrift.

Pris medlemmer: NOK 32.000 - andre NOK 38.000

Se vårt overordnede program med oppstarts- og avreisetidspunkter her

Samling 1

 • Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling 
 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Rammevilkår 
 • Planlegging på byggeplass 
 • Testoppgave

 

StedFraTil
Radisson BLU hotell Tromsø09.mai 201711.mai 2017

Samling 2

 • Planlegging på byggeplass forts. 
 • Praktisk arbeidsledelse 
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy 
 • Testoppgave

 

StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø20.jun 201722.jun 2017

Samling 3

 • Oppfølging av produksjonen 
 • Praktisk arbeidsledelse 
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 
 • Ytre miljø og avfallsbehandling 
 • Rapportering og registrering av produksjon 
 • Eksamen
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø22.aug 201724.aug 2017