NESOs Fagbrevkurs 2018

VIL DU TA ET (EKSTRA) FAGBREV HAR DU MULIGHETEN NÅ

Samlingsbasert teoriopplæring for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag/svennebrev i fagene tømring, betong og muring. Kurset er estimert til ca 70 timer inkludert arbeid mellom samlingene. Faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt på å avlegge eksamen.

Sted: Svolvær - tilreisende bor på konferansestedet.


Samlinger

Svolvær: 18-22 april 2018
Svolvær: 5-6 juni 2018
Eksamensdato: 6.juni 2018

NB: Påmeldingsfrist utvidet til - 26.januar 2018


Hvem kan melde seg på?

Alle ufaglærte som ønsker seg fagbrev kan melde seg på. Deltakere som allerede har et fagbrev - kan ta fagbrev i et annet fag.


Eksamen

NESO melder alle deltakerne opp til eksamen i Svolvær 6.juni 2018. Eksamensavgift er inkludert i deltakerprisen. Det kreves ikke dokumentasjon av godkjent praksistid (5 år) for å avlegge den teoretiske eksamen.


Deltakeravgift

Pris medlemmer i NESO: kr.24.900 - inkluderer overnatting med frokost (på konferansestedet), lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene og eksamensavgift. Pris andre: kr. 29.900


Ytterligere informasjon

Kontakt Remi Hanssen, seniorrådgiver i NESO; tlf: 901 29464 / remi@neso.no

Samling 1

Eksamensforberedende undervisning for fag/svennebrev i fagene tømring, betong og muring.
Ca. 70 timer fordelt på to samlinger med hjemmearbeid i mellomperioden. Samling 1 starter onsdag til lunsj (kl.1200) og avsluttes søndags ettermiddag ca. kl.1600
StedFraTil
Svolvær18.apr 201822.apr 2018

Samling 2

Eksamensforberedende undervisning for fag/svennebrev i fagene tømring, betong og muring.
Ca. 70 timer fordelt på to samlinger med hjemmearbeid i mellomperioden. Samling 2 starter tirsdag til lunsj (kl.1200) og avsluttes med eksamen på onsdag - eksamen avsluttes ca. kl.1400
StedFraTil
Svolvær05.jun 201806.jun 2018

Samling 3

Påmeldingsfrist fagbrevkurs
StedFraTil
Svolvær25.jan 201825.jan 2018