NESOs Mellomlederskole

 


God ledelse lønner seg

GODE LEDERE SKAPER BEDRE RESULTATER. LEDELSE ER SOM ALLE ANDRE FAG – DET MÅ LÆRES, OG KONTINUERLIG UTVIKLES OG FORBEDRES.         Når var du sist på ledertrening? Jobbet med din forståelse av deg selv i lederrollen? Ble utfordret på hvordan du tenker og handler som leder?
I de aller fleste situasjoner sier ledere at de ikke har gjort mye av dette. Ledelse skal liksom bare utvikles av seg selv. Eller er det medfødt kanskje..? Nei, det er ikke det.

I dette lederutviklingsprogrammet setter vi fokus på praktisk ledelse i rollen som mellomleder. Det er her menneskelederen møter faglederen, og hvor strategi og verdier møter virkeligheten. Sentralt i vårt program er "Effektiv Ledelse"; Hvordan noen ledere løser oppgaver mer effektivt, og skaper bedre resultater. 

Nå har du muligheten å delta i en lederutvikling, tilpasset din ledersituasjon, med andre deltagere som har nøyaktig de samme utfordringene som deg. Du vil også få oppfølging av en ekstern coach mellom samlingene og vi vil involvere din leder i utviklingen. Det skal være en lederutvikling som vises i praktisk ledelse.

Målgruppe:
Alle med lederansvar i bedriften; Bas, formann, prosjekt/anleggsleder, avdelingsleder, økonomiansvarlig, kalkulatør og andre med ledende stilling.

Referanser:
Vi insisterer på at du vil godt utbytte av skolen - kontakt gjerne deltakere fra fjorårets klasse direkte for referanser.
Her finner du deltakerlisten fra tidligere klasser

Deltakeravgift medlemmer: 47.000,-   /   andre 55.000,-

------

Samling 1

INNHOLD SAMLING 1:

Dag 1:
- Bli kjent med deltakerne og programinnholdet
- Gjennomgang av JTI og "mitt personlige prosjekt"
- Dele ledererfaringer, utfordringer, dilemmaer og løsninger
- Lederrollen; Fra fagleder til menneskeleder og tilbake

Dag 2:
- Effektiv ledelse! Hva og hvordan
- Hovedtema; Medarbeiderne skaper mine resultater, hvordan utvikles de?
- Verktøy; Medarbeiderevaluering, utviklingssamtaler (ROS), tilbakemeldinger
- Trening, gjennomføring av evalueringer og samtaler (gruppearbeid)
- Plenumsgjennomgang av tema
- Den vanskelige samtalen; hvordan håndterer vi den som ledere?

Dag 3:
- Detaljert gjennomgang av arbeid med evalueringer og utviklingssamtaler
- Trening i grupper
StedFraTil

Samling 2

INNHOLD SAMLING 2:

Dag 1:
- Gjennomgang av arbeid siden forrige samling, drøfting av erfaringer
- Konkrete caser ift. utvikling - avvikling og vanskelige situasjoner
- Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Dag 2:
- Målstyring og ledelse; Mål og strategi, økonomi og styring
- Praktisk arbeid med lønnsom utvikling av bedriften
- Hvordan skape og utvikle bedriftskultur "slik vil vi ha det hos oss"
- Ledelse i frontlinja; utfordringer knyttet til lederrollen i prosjekter og på byggeplass
- Ledelse av arbeidsledere, kommunikasjon og motivasjon, casebasert gruppearbeid

Dag 3:
- Konkretisere og trene på gjennomføring av arbeid frem til neste samling
- Tilbakemeldingssamtaler, korreksjoner, motivasjonssamtaler
StedFraTil

Samling 3

INNHOLD SAMLING 3:

Dag 1:
- Gjennomgang av arbeid siden forrige samling og drøfting av erfaringer
- Konkrete caser drøftes i forhold til utvikling - avvikling
- Vanskelige situasjoner drøftes konkret og direkte mellom deltakerne
- Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Dag 2:
- Selvledelse, prioritering og stressmestring
- Konkret gjennomgang av "selv-observasjon"
- Planlegging, struktur og disiplin som lederens egenskaper og kompetanse
- Selvevaluering og parvis arbeid med selvutvikling i programmet
- Konkretisere områder for videre utvikling, beskrive tiltak og ønsket mål
- Dele i plenum, drøfte og lære

Dag 3:
- Plan for kommende år gjennomgås detaljert ift selvutvikling i lederrollen
- Plan for "Effektiv ledelse" gjennomgås
- Parvis gruppearbeid og oppsummering i plenum
- Festmiddag, diplom og avslutning av programmet
StedFraTil