Foredrag Forsinkelser og tilleggskrav i Entrepriseforhold

Forsinkelser og tilleggskrav i entrepriseforhold

I nesten alle byggeprosjekter oppstår det diskusjoner knyttet til forsinkelser og tilleggskrav.
Som entreprenør bør du kjenne til regelverket og hvordan du håndterer dette riktig. Dette for å unngå fallgruver og sikre at man får betalt. Dette gjelder uavhengig av om man er totalleverandør, hovedleverandør eller underleverandør. På kurset gjennomgås de aktuelle standardene og reglene i bustadoppføringsloven som regulerer disse problemstillingene.

1) Forsinkelser i byggeprosjekter – risiko og ansvar for dette?

o Forsinkelser byggherre har ansvaret for
    Eksempler på slike forhold
    Varslingsplikter for entreprenør
    Fristforlengelse
    Dekning av merkostnader. Hvordan dokumentere slike krav?
o Forsinkelser som Entreprenøren har ansvaret for
    Eksempler på slike forhold
    Varslingsplikter for byggherre?
    Dagmulktskrav
    Andre sanksjoner?
o Hvordan løser man uenighet mellom partene ?

2) Endringer og tilleggskrav – hvordan håndtere dette på en riktig måte og få         betalt for dette?

o Hva er endringer?
o Andre forhold som kan gi grunnlag for tilleggskrav
o Varsling av krav
o Beregning av krav og dokumentasjon
o Hvordan løser man uenighet mellom partene

Varighet: 
kl. 12:00 - 15:30

Pris:
1500,- for NESO-medlemmer (andre 1700,-)


Sted:

Byggmakker MO

Sted Fra Til
Mo i Rana 04.okt 2018 04.okt 2018