NESOs Prosjektlederskole 2018

NESOs Prosjektlederskole
NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 10000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Veidekke, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Prosjektlederskolen - opplæring og utvikling av anleggsledere
Ny klasse starter i januar 2018

25 deltakere får plass ved vår samlingsbaserte skole for anleggs- og prosjektledere.

Samlingene gjennomføres slik:

1 Samling 23-26.januar 2018
2 Samling 6-9.mars 2018
3 Samling 5-8.juni 2018
4 Samling 14-17.august 2018
5 Samling 2-5.oktober 2018
6 Samling 13-16.november 2018
7 Samling 12-14.desember 2018


Anbefalte opptakskrav

Deltakerne bør ha følgende bakgrunn:

  • Erfaring som formann og gjerne gjennomført formannsskolen eller,
  • Nyutdannet Ingeniør bygg og anleggsfag eller,
  • Prosjekt- anleggsleder med mindre erfaring, eller
  • Innehar / skal ha anleggslederfunksjonen i bedriften

Skoleavgift: NOK 69.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt   

Samling 1

Den første samlingen inneholder generell informasjon om innhold, fag og prosess. Vi etablerer grupper som skal samarbeide under skoleperioden og legger vekt på å bli kjent samt skape et godt grunnlag for arbeidet som skal utføres i løpet av det neste året. Vi kommer blant annet inn på følgende fagtema:

- Prosjektlederskolen, prosess og innhold
- Prosjekt som arbeidsform
- Hvordan oppstår prosjektene
- Tilbuds- / anbudsgrunnlag
- Grunnleggende økonomi og regnskap
- Internregnskap og kalkulasjonsprinsipper
- Rollen som anleggs- og prosjektleder
- Utviklingsplan og prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø23.jan 201826.jan 2018

Samling 2

Samlingen tar utgangspunkt i "tidlige oppgaver" knyttet til oppstart av prosjekter, fra viktig innhold i standarder til interne planleggingsteknikker og prosesser. Blant temaene denne samlingene presenterer vi blant annet følgende:

- Anbudsåpning - hjemmeoppgave
- Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
- Risikoanalyse
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Viktige forhold, standarder og forskrifter i planleggingsfase
- Forhandliger og forhandlingssituasjon
- Innkjøp og kontrahering av UE
- Testoppgave og prosjektoppgave
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø06.mar 201809.mar 2018

Samling 3

Denne samlingen tar utgangspunkt i planlegging og oppstartsfasen av et prosjekt og vi jobber med prosjekt- og anleggsleders oppgaver knyttet til denne fasen. I tillegg belyser vi viktige standarder i planleggingsfasen.-

- Anbudsåpning - hjemmeoppgave
- Planlegging og oppstart av byggeprosjekt
- Risikoanalyse
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Viktige forhold, standarder og forskrifter i denne fasen
- Forhandlinger og forhandlingssituasjon
- Innkjøp og kontrahering av UE
- Testoppgave og prosjektoppgave

StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø05.jun 201808.jun 2018

Samling 4

På denne samlingen tar vi utgangspunkt i overgangen mellom planleggings- gjennomføringsfasen.
Vi gjennomgår blant annet følgende faglige tema:

- Praktisk bruk av BIM/åpenBIM 
- Forhold knyttet til lover, forskrifter og standarder i
planleggings- og gjennomføringsfasen (prosjektstyring)
- Prosjekt-Quiz
- Risikovurdering; standard, verktøy, metoder
- Kontraktsoppfølging og kommunikasjon i byggeprosessen
- Oppfølging og arbeid med prosjektoppgaven
- Testoppgave
StedFraTil
Radisson BLU Hotell14.aug 201817.aug 2018

Samling 5

Under denne samlingen har vi et sterkt fokus på økonomistyring i prosjektene og ser blant annet på hvordan vi kan utvikle system for å kunne gi en prognose / status på prosjektøkonomien ved et gitt tidspunkt.

- Økonomistyring i BA - bransjen
- Resultatregnskap, balanse, prosjekt-regnskap
- Økonomianalyse og oppfølging
- Budsjett; bedrift og prosjekt
- Rullerende prognose som styringsverktøy
- Økonomioppfølging i praksis
- Kommunikasjon, motivasjon og samarbeid i prosjekter
- Prosjektoppgave og testoppgave
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø02.okt 201805.okt 2018

Samling 6

Denne samlingen tar vi utgangspunkt i prosjektavslutningsfasen. Vi gjennomgår viktige aktiviteter knyttet til avslutning av prosjekter og vi trener på oppgaver gjennom "prosjektillustratoren" - en svært lærerik øvelse. Vi har blant annet lagt opp følgende fagtema:

- Gjennomgang av testoppgave 5
- Oppfølging av prosjektoppgave
- FDV i et byggeprosjekt
- Prosjekt Illustrator - trening i prosjektutførelse
- Prosjektavslutning og garanti - juridiske forhold
- Prosjektevaluering
- Prosjektoppgave
- Testoppgave
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø13.nov 201816.nov 2018

Samling 7

Avslutningssamlingen på prosjektlederskolen - vi repeterer, jobber i grupper og forbereder klassen til eksamen.
Samlingen avsluttes med en skikkelig festmiddag og sosialt samvær.

- Gjennomgang av fagstoff som forberedelse til eksamen
- Gruppeoppgaver
- Eksamen
- Festmiddag og avslutning
StedFraTil
Radisson BLU Hotell Tromsø12.des 201814.des 2018