U3 kurs Alta

Endelig har betongmiljøet i Nord fått godkjent eget godkjent program for U3-kurs i landsdelen - neste kurs gjennomføres i Alta slik:

 • Dato: 29.okotober - 2.november 2018
 • Sted: UIT - avdeling Alta (Campus)

Kurset er også 


Kursbeskrivelse:

Kursdeltakeren skal gis opplæring i å planlegge, forberede og lede gjennomføring av betongarbeidet og å kontrollere og dokumentere at det utførte arbeidet fyller kravene, samt forstå mekanismer som påvirker betongkonstruksjonens bestandighet. Kurset vil også inneholde praktiske øvinger på lab samt ha fokus på utførelse i arktisk klima. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR) og er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den nye norske standarden “NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner” med nasjonalt tillegg (NA).  .

Spesiell fokus på Arktisk klima.
Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelseved bruk av produkter som fersk betong, forskaling, armering, prefabrikkerte betongelementer mm i en konstruksjon for å oppnå det tilsiktede nivået av bestandighet, mekanisk styrke og stabilitet. Det settes fokus på viktige rammebetingelser, korrekt produksjonsunderlag, kontrollplaner og kontroll av utførelsen. 

Hensikt:
Kurset er tilrettelagt opplæring for personell i betongutførelsesbransjen som angitt i standarden og oppfyller kravet til angitt tilleggskurs.

Målgruppe:
Personell som skal dokumentere kompetanse med tilleggskurs som kreves for produksjonsleder (tidligere støpeleder) og kontrolleder, formann / bas, samt personell som ønsker å styrke sin faglige kompetanse

Faglig ansvarlig:
Boy Arne Buyle - Laboratorieleder, Bygg & Anleggslaboratoriet UIT Narvik


Kursarrangør:
NESO

Påmeldingsfrist: 
22.oktober 2018

NB: KOMPETANSEKRAV VED PÅMELDING

Ved påmelding  må Personskjema og Praksisskjema skrives ut, fylles ut og tas med på kurset.
Disse skjemaene finner du nedenfor.

NB: Kan du kvalifisere deg til kompetansebevis etter endt kurs? 
For å kvalifisere til kompetansebevis gjelder følgende nivåer på utdanning og praksis

 

Praktisk informasjon


Kurssted:
Kurset gjennomføres i UIT sine lokaler i Alta -  forelesningssal oppdateres før kursstart

Materiell:
Fyldig deltakermateriell deles ut under oppstart av kurset i Alta

Hotellbooking
NESO har avtale med Scandic hotell Alta - deltakere bestiller selv oppholdet på hotellet.

Bevertning:
Deltakeravgiften dekker enkel bevertning, kaffepauser, lunsj under kursdagene

Deltakeravgift:
 • NOK 15.500 pr.deltaker (inkluderer bevertning, lunsj og fyldig kursmateriell)
  • Progressiv rabattstige for NESO-medlemmer
   • 10 % for deltaker nr.1
   • 15 % for deltaker nr.2
   • 20 % for øvrige deltakere
Sted Fra Til
29.okt 2018 02.nov 2018