Kurs i nye byggesaksregler og endringer i sentral godkjenning, Tromsø

Kurs i nye byggesaksregler og endringer i sentral godkjenning – spesielt tilpasset for bygg og anleggsbransjen

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er endret. Store revisjoner ble gjort 1. juli 2015 (forenklinger). I ettertid er det kommet en rekke endringer, blant annet i forhold til hva som er søknadspliktig, reglene om overtredelsesgebyr, tilsyn og reglene om forhåndskonferanser. Disse reglene trådte i kraft i 2017 og 2018. Fra 1. desember 2018 trådte det også i kraft nye regler i forhold til sentral godkjenning.

På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler.

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart

 • Regelverkets oppbygging og system, overgangsregler
 • Hva er søknadspliktig?
 • Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett
 • Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett
 • Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.
 • Klagereglene
 • Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)
 • Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.
 • Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?
 • Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.

 

II: Under byggetiden

 • Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering
 • Avfallshåndtering
 • Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll - – når og hvordan skal dette skje?
 • Kommunens tilsyn


III: Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse

 • Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?
 • Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr

 

Hvem er kurset for:

Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak.

 

Foredragsholder:

Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 - avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har også vært med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene, samt er også med i referansegruppen for Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av departementet.

Deltakerpris:

NESO-medlem 3.500 kroner
Ikke-medlem: 4.500 kroner

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell. Kurset gjennomføres på Radisson Blu Tromsø fra klokken 09:00 til 16:00.

Vel møtt!

Sted Fra Til
Radisson Blu Tromsø 23.okt 2019 23.okt 2019