Kurs i utførelsesentrepriser - NS 8405 / NS 8406

NESO arrangerer kurs i utførelsesentrepriser i Mo i Rana 12. november 2019. Vi håper du har anledning til å delta!

Kurs i utførelsesentrepriser – NS 8405/ NS 8406 

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, og NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

Sentrale tema på kurset vil være:

•           Hva inngår i entreprisekontrakten?

          - Tolkning av kontrakten
          - Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
          - Særlig om prosjekteringsrisikoen  

•           Endringer og tilleggskrav fra entreprenøren 

          - Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav 
          - Varslingsregler 
          - Særlig om «plunder og heft» -krav fra entreprenøren 

•           Forsinkelser

          - Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om   fristforlengelse 
          - Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.  

•           Overtakelse 

          - Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv.
          - Overtakelsesforretningen
          - Når kan overtakelse nektes?
 
•           Sluttoppgjør 

          - Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister. 
          - Søksmålsfrister 

•           Mangler/Reklamasjoner 

          - Hva er en mangel? 
          - Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
          - Sanksjoner fra byggherren 

Kursholder: 

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Deltakerpris:

NESO-medlem kr 3500,-
Ikke-medlem kr 4500,-

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell.
Kurset gjennomføres på Scandic Meyergården fra kl. 09 til kl. 16.

Vel møtt! 

Sted Fra Til
Mo i Rana 12.nov 2019 12.nov 2019