NESO-dag Svolvær

NESO-dag hos Byggmakker i Svolvær

Denne dagen arrangeres det:

Brukerkurs stillas fra kl. 08:00-11:30 
Hvem passer kurset for?
Alle som arbeider, forflytter eller oppholder seg  i høyden fra stillas, arbeidsplattform eller stiger hvor det er fare for å falle.

Innhold i kurset:
  • Lover og forskrifter – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
  • HMS – Helse, miljø og sikkerhet
  • Risikovurdering, avvik og RUH
  • Stillaser – Ulike typer stillas og fallforebyggende tiltak
  • Stillaser – Forankring, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold
  • Stiger – Bruk av stiger og bestemmelser
  • Førstehjelp / Nødsituasjoner
  • Kunnskapstest

Juridisk kurs om forsinkelser og tilleggskrav i entrepriseforhold fra 12:00-15.30. 
  1) Forsinkelser i byggeprosjekter – risiko og ansvar for dette? 
      o Forsinkelser byggherre har ansvaret for 
          Eksempler på slike forhold 
          Varslingsplikter for entreprenør
          Fristforlengelse
          Dekning av merkostnader. Hvordan dokumentere slike krav? 
      o Forsinkelser som Entreprenøren har ansvaret for 
          Eksempler på slike forhold
          Varslingsplikter for byggherre?
          Dagmulktskrav 
          Andre sanksjoner?  
      o Hvordan løser man uenighet mellom partene ? 
2) Endringer og tilleggskrav – hvordan håndtere dette på en riktig måte og få betalt for dette? 
      o Hva er endringer? 
      o Andre forhold som kan gi grunnlag for tilleggskrav 
      o Varsling av krav 
      o Beregning av krav og dokumentasjon 
      o Hvordan løser man uenighet mellom partene
NESO advokatene ser på reglene i NS standardene, samt reglene i bustadoppføringsloven. 


Vi har med oss følgende leverandører:

  • Polar kraft
  • Flisekompaniet
  • JobZone
  • Lian
  • Adecco
  • Weber
  • Hertz
    - Byggmakker og Essve er også med!

Vi serverer gratis lunsj mellom 11:00 og 13:00.

Du kan gjerne komme innom for lunsj og for å hilse på leverandørene som har med oppdatert informasjon om produkter, priser og avtaler. Uansett hva du ønsker å være med på, ber vi om at du melder deg på via knappen oppe til høyre, slik at vi vet hvor mange som kommer.

Sted Fra Til
02.apr 2019 02.apr 2019