NESOs Fagbrevkurs 2019

VIL DU TA ET (EKSTRA) FAGBREV? - NÅ HAR DU MULIGHETEN

NESOs Fagbrevkurs er samlingsbasert teoriopplæring for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag/svennebrev i fagene TØMRING, BETONG og MURING. Kurset er estimert til ca. 70 timer inkludert arbeid mellom samlingene. Faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt til å avlegge eksamen.


Sted:
Svolvær (Svinøya Rorbuer) - tilreisende kan bo på konferansestedet.

Hvem kan melde seg på?
Alle ufaglærte som ønsker fagbrev kan melde seg på. Ansatte som eventuelt har fagutdannelse fra før kan ta fagbrev i et annet fag.

Samlinger
1. Svolvær: 24. - 28. april 2019
2. Svolvær: 5. - 6. juni 2019
3. Eksamensdato: 6. juni 2019

Eksamen
Sentralgitt eksamen der NESO melder alle deltakerne opp i det aktuelle faget. Eksamen avholdes i Svolvær torsdag 6. juni 2019 – siste dag av 2. samling. Eksamensavgift er inkludert i deltakerprisen. Det kreves ikke dokumentasjon av godkjent praksistid (5 år) for å avlegge den teoretiske eksamen.

Deltakeravgift

  • Pris medlemmer i NESO: kr. 24.900 - Inkluderer overnatting m/frokost (på konferansestedet), lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene og eksamensavgift.
  • Pris andre: kr. 29.900 – Inkluderer overnatting m/frokost (på konferansestedet) lunsj, undervisning, bøker, øvrig kursmateriell, bistand mellom samlingene og eksamensavgift.


Påmeldingsfrist: fredag 25. januar 2019
For mer info – epost: kompetanse@neso.no eller kontakt Seniorrådgiver Remi H.Hanssen på tlf 901 29464

Samling 1

NESOs Fagbrevkurs er samlingsbasert teoriopplæring for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag/svennebrev i fagene TØMRING, BETONG og MURING. Kurset er estimert til ca. 70 timer inkludert arbeid mellom samlingene. Faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt til å avlegge eksamen
StedFraTil
Svinøya Rorbuer24.apr 201928.apr 2019

Samling 2

NESOs Fagbrevkurs er samlingsbasert teoriopplæring for kandidater som ønsker å avlegge teorieksamen for fag/svennebrev i fagene TØMRING, BETONG og MURING. Kurset er estimert til ca. 70 timer inkludert arbeid mellom samlingene. Faglig ansvarlig gir vurdering på arbeider underveis slik at deltakerne er godt forberedt til å avlegge eksamen
StedFraTil
Svinøya rorbuer05.jun 201906.jun 2019