Info Koronavirus

Årsmøte 2020

NESOs Årsmøte 2020

Årets årsmøte går denne gangen digitalt!

Link for å delta på årsmøtet kommer.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av sekretær
 4. Valg av to personer til signering av protokoll
 5. Opptelling av antall stemmeberettigede
 6. Styrets beretning for virksomheten
 7. Revidert regnskap og revisorberetning
 8. Eventuelle vedtektsendringer
 9. Eventuelt innmeldte saker
 10. Valg på:
  -Styremedlemmer og varamedlemmer
  -Styreleder
  -Valgkomitè
  -Revisor
Sted Fra Til
Kl 10:00 Digitalt - link kommer 14.mai 2020 14.mai 2020