Info Koronavirus

Årsmøte 2020

NESOs Årsmøte 2020

Årets årsmøte går denne gangen digitalt!

Når du melder deg på får du link dagen før møtet for å delta. 

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av sekretær
 4. Valg av to personer til signering av protokoll
 5. Opptelling av antall stemmeberettigede
 6. Styrets beretning for virksomheten
 7. Revidert regnskap og revisorberetning
 8. Vedtektsendringer. Ingen forslag til behandling.
 9. Valg på:
  -Styremedlemmer og varamedlemmer
  -Styreleder
  -Valgkomitè
  -Revisor

Årsmøtepapirer finner du her!

Sted Fra Til
Kl 10:30 Digitalt - link kommer 16.jun 2020 16.jun 2020