BIM-Koordinator

BIM Koordinator kurs

BIM koordinator er en bred rolle i dagens bransje, kurset er ment for å gi en oversikt over BIM koordinators rolle i små og store prosjekter. Hva innebærer det å engasjere en BIM koordinator, hvilken funksjon har denne rollen og hvordan kan en slik rolle bidra positivt i et prosjekt.


Kurset er anbefalt for deltakere som har erfaring med generelle BIM modelleringsverktøy og modellkontroll verktøy, og bør ha gjennomgått avansert Solibri Office kurs eller liknende verktøy. Det er i tillegg fordelaktig å ha basiskunnskaper i IFC standard 2X3.

 

Målsettingen for dette kurset:

 • Ha forståelse for rolle og funksjon
 • Ha kjennskap til kravdokumenter og generelle retningslinjer
 • Ha egenskap til å kartlegge og identifisere BIM krav og formål
 • Kjenne BIM prosess, oppstart og gjennomføring av prosjekt

 

Innhold

Presentasjon og innføring i, «hva gjør en BIM koordinator»

 • Informasjon om BIM koordinators rolle i små og store prosjekter
 • Generelle BIM krav og retningslinjer i bransjen
 • Rolle og ansvarsområde
 • Leveranser

 

Prosjektrutiner i et BIM prosjekt, styre BIM prosess og følge opp BIM krav

 • Utarbeide BIM gjennomføringsplan (BIM manual) etter valgt prosjekt
 • Tilrettelegging for digital samhandling i prosjekt
 • Styre og kontrollere etter BIM gjennomføringsplan (BIM manual)
 • IFC standard 2X3 og IFC4, verktøy for oppfølging av krav
 • Modellkontroll, en-faglig og tverrfaglig
 • Rapportering og oppfølging (utarbeide egne skjemaer og rapporter)
 • Digitale målinger fra modell, status og oppfølging av prosjektutvikling
Sted Fra Til
Alta 11.feb 2020 13.feb 2020