Info Koronavirus

Fallgruver i Bustadoppføringsloven – hvordan unngå disse i kontrakt og i prosjektet?

Kursinnhold:

Det er viktig å kjenne spillereglene som lovene og kontraktene oppstiller. Dette gjelder spesielt regler knyttet til frister, arbeider som forbrukeren selv skal utføre, adgangen til å kreve tillegg i tid og penger, samt overlevering og sluttoppgjør. Ny rettspraksis på området vil bli gjennomgått på kurset. Det kom bl.a. en ny Høyesterettsdom i 2018 som slår fast at forbruker også kan få prisavslag for ikke-økonomiske ulemper som følge av mangler.

Reglene er viktig å kjenne både for utførende entreprenører, selgere, prosjektutviklere og meglere som har befatning med bygging eller salg av boliger, leiligheter eller fritidsboliger. 

Følgende temaer er sentrale på kurset: 

  •  Når gjelder bustadoppføringsloven? Særlig om prosjekter hvor entreprenøren har kontrakt med en profesjonell byggherre som videreselger til forbruker. 
  •  Kontraktsformularene - byggeblankett 3425 til 3429. Når skal disse benyttes og kan man avtale noe i tillegg/særreguleringer? 
  •  Frister. Når er frister bindende og dagmulktbelagt?
  •  Tilleggskrav. Hvordan håndtere dette ovenfor forbruker? 
  •  Overtakelse. Hvordan bør overtakelse gjennomføres? Når kan byggherren nekte å overta? 
  •  Sluttoppgjør. Hva skal medtas? Frister? Tilbakehold av penger fra kunden. Sikre betaling fra kunden. 
  •  Mangler. Hva er en mangel? Sanksjoner? Frister? 


Hvem passer kurset for 

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører og byggmestrer, men vil også passe for utbyggere, meglere og andre som har befatning med oppføring og salg av boliger/hytter mv. 

Varighet: 09:00-11:30
Pris NESO-medlemmer: 1750,-
Pris øvrige: 2250,-

Foreleser: Trygve Eriksen

Sted Fra Til
Digitalt 24.sep 2020 24.sep 2020