Info Koronavirus

Kurs i Asbestsanering

 

Overordnet program

  • Dag 1: Oppdateringskurs
  • Dag 2: Utvendige asbestarbeider


For å opprettholde asbestgodkjenning må oppdateringskurs gjennomføres innen 3 år.
Har du gjennomført kurs i asbesthåndtering i løpet av de siste tre årene, trenger du kun å delta på dag 1.
Har du ikke gjennomført kurs tidligere og skal utføre utvendige asbestarbeider, deltar du på begge dagene


Dokumentert opplæring - krav og kursinnhold:


§ 4-5. Opplæring i arbeid med asbest:

Arbeidsgiveren kan bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Opplæringen skal foretas av kompetente personer. Opplæringen skal være lett forståelig og gi arbeidstakerne de nødvendige kunnskapene og ferdighetene om forebygging og sikkerhet, særlig når det gjelder:

a) Asbestens egenskaper og helseeffekter, herunder faren ved røyking
b) Produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde asbest
c) Arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for å redusere eksponeringen
d) Grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-1, jf. vedlegg I, og nødvendigheten av kontrollmålinger av luften
e) Sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr og sikkert verneutstyr
f) Formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, åndedrettsvernets begrensinger og riktig bruk av det
g) Nødprosedyrer
h) Prosedyre for fullstendig rengjøring
i) Avfallshåndtering
j) Krav om helseundersøkelse etter § 4-13


H
vem bør delta:
Kurset er beregnet for alle som får befatning med asbestsanering. Opplæringen gjennomføres iht. "Forskrift om utførelse av arbeid".


Deltakeravgift: 

  • 1 dag repetisjonskurs:   NOK 3.950,-
  • 2 dagers utvendig sanering: NOK 6.150,-

 

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt

Sted Fra Til
Bodø 26.mai 2020 27.mai 2020