Info Koronavirus

Kurs i varme arbeider - Bodø

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. 

Fra 01.01.2020 trer ny Sikkerhetsforskrift for varme arbeider i kraft. 

 

Definisjon av varme arbeider:

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

 

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slukkeøvelse

 

Hver kursdeltaker skal motta den godkjente kurs- og sertifiseringspakken fra Norsk brannvernforening, som inneholder e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat.

 

Varighet:

Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.

 

Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

Krav til forkunnskaper:

Ingen

Kursavgift:

NESO-medlemmer NOK 2190.-  (Andre NOK 2590.-)

Lunsj er inkludert i kursprisen.

Sted Fra Til
Bodø 02.des 2020 02.des 2020