Info Koronavirus

Kurs i varme arbeider

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. 

Fra 01.01.2020 trådte ny Sikkerhetsforskrift for varme arbeider i kraft. 

Definisjon av varme arbeider:

Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

 

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

 

Kurset omfatter følgende emner:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slukketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Opptreden ved brann
  • Farer ved bruk av gass
  • Førstehjelp
  • Praktisk slukkeøvelse (NB! Inngår Ikke ved nettkurs)

Varighet:

Kurset har en varighet på 5 timer inkludert pauser og eksamen.

 

Praktisk informasjon:

Kurset kjøres via Teams. 

Hver kursdeltaker vil motta den godkjente kurs- og sertifiseringspakken fra Norsk brannvernforening, som inneholder e-bok og  arbeidshefte før kursstart. 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider.

MERK! Deltakerne må selv sørge for å få gjennomført slokkeøvelse. Dokumentasjon for gjennomført slokkeøvelse må sendes til NESOs kursleder FØR 31.mai. Norsk brannvernforening trekker tilbake alle sertifikater der det mangler dokumentasjon etter denne datoen.

 

Krav til forkunnskaper:

Ingen

 

Kursavgift:

NESO-medlemmer NOK 1790.-  (Andre NOK 2090.-)

Sted Fra Til
Nettkurs 08.jan 2021 08.jan 2021