Info Koronavirus

NESO-dag Finnsnes: kurs - Prosjektavslutning/sluttoppgjør

Prosjektavslutning – regler for overtakelse, sluttoppgjør og reklamasjoner

Man ser på reglene både i forbrukerentrepriser (Bustadoppføringsloven) og NS standardene (NS 8405 /8415 NS 8407(MS 8417) i forhold til :

 • Overtakelse og registreringsforretning
  •  Hva skal skje i forkant?
  • Innkallelse?
  • Hvem skal og kan møte?
  • Protokoll
  • Angivelse av feil og mangler på overtakelsen

 

 • Sluttoppgjør
  • Når skal sluttoppgjør sendes?
  • Hva skal sluttoppgjøret inneholde?
  • Hva skjer om krav er uteglemt eller det sendes for sent? Adgang til å korrigere?
  • Kontraktspartens frist til å gi tilbakemelding på sluttoppgjøret? Hvilke krav og frister settes til tilbakemeldingen?

 

 • Reklamasjoner
  • Hva er å anse som en mangel?
  • Hvilke feil og mangler må påberopes på overtakelsen (NS standardene)  eller kort tid etter denne (Bustadoppføringsloven) ?
  • Garantibefaringer. Når og hvordan skal dette skje?
  • Reklamasjoner i reklamasjonsperioden?
   • Subjektiv frist – når mangelen oppdages
   • Absolutt reklamasjonsfrist
   • Unntak fra reklamasjonsreglene – grov uaktsomhet
  • Foreldelsesregler
  • Sanksjoner ved rettmessige mangler
   • Utbedring – entreprenørens rett til å tilby utbedring
   • Prisavslag og erstatning
   • Hva skjer i de tilfeller der det er uforholdsmessig å utbedre?

 

Sted: Finnsnes Hotell
Tid: 08:00-12:00
Pris medlemmer: 1750,-
Pris øvrige 2250,-
Sted Fra Til
Finnsnes