Info Koronavirus

NESO-dag Svolvær: kurs i forbrukerentreprise

Kursinnhold:

Det er viktig å kjenne spillereglene som lovene og kontraktene oppstiller. Dette gjelder spesielt regler knyttet til frister, arbeider som forbrukeren selv skal utføre, adgangen til å kreve tillegg i tid og penger, samt overlevering og sluttoppgjør. Ny rettspraksis på området vil bli gjennomgått på kurset. Det kom bl.a. en ny Høyesterettsdom i 2018 som slår fast at forbruker også kan få prisavslag for ikke-økonomiske ulemper som følge av mangler.

Reglene er viktig å kjenne både for utførende entreprenører, selgere, prosjektutviklere og meglere som har befatning med bygging eller salg av boliger, leiligheter eller fritidsboliger. 

Følgende temaer er sentrale på kurset: 

  •  Når gjelder bustadoppføringsloven? Særlig om prosjekter hvor entreprenøren har kontrakt med en profesjonell byggherre som videreselger til forbruker. 
  •  Kontraktsformularene - byggeblankett 3425 til 3429. Når skal disse benyttes og kan man avtale noe i tillegg/særreguleringer? 
  •  Frister. Når er frister bindende og dagmulktbelagt?
  •  Tilleggskrav. Hvordan håndtere dette ovenfor forbruker? 
  •  Overtakelse. Hvordan bør overtakelse gjennomføres? Når kan byggherren nekte å overta? 
  •  Sluttoppgjør. Hva skal medtas? Frister? Tilbakehold av penger fra kunden. Sikre betaling fra kunden. 
  •  Mangler. Hva er en mangel? Sanksjoner? Frister? 


Hvem passer kurset for 

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører og byggmestrer, men vil også passe for utbyggere, meglere og andre som har befatning med oppføring og salg av boliger/hytter mv. 

Foredragsholder 

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Varighet: 08:00-16:00
Pris NESO-medlemmer: 3750,-

Pris øvrige: 4750,-

Sted Fra Til
Svolvær