Info Koronavirus

Sikkerhetskurs - Farlig håndverktøy

Myndighetskrav

I forskrift med bestillingsnummer 703; forskrift om utførelse av arbeid - stilles det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Blant annet stilles det krav til arbeidsgiver om:

 • Å gi informasjon, opplæring og instruksjon om sikker bruk av det arbeidsutstyret arbeidstakeren settes til å arbeide med (eks:vinkelsliper, sager, boltemaskin, spikerpistol, stillaser, etc)

• Kursbevis som dokumenterer at opplæringen tilfredsstiller krav til innhold i forskriften.

Kursomtale/Innhold

Noen fordeler

• Tilfredsstill myndighetskravene i forskriftene - Øk kompetansen hos dine medarbeidere

• Få fokus på sikkerhet, redusere både sykefravær og øk effektiviteten på eget arbeid.

Hvem bør delta:

Alle som utfører arbeid med verktøy og utstyr som kommer inn under forskriftens krav. Dette inkluderer de aller fleste utførende fag og entreprenører

Sted: Scandic Harstad
Varighet: 08:00-11:30
Pris medlemmer: 990,-
Pris øvrige: 1190,-

Sted Fra Til
Harstad 10.nov 2020 10.nov 2020