Info Koronavirus

Kurs i Solibri nivå 2

Solibri generelt:

Lær å bruke programvaren Solibri til å kvalitetsikre informasjon og geometri, gjøre mengdeberegninger, samt koordinere, kommunisere og automatisere prosesser i en BIM.

NESO har satt sammen et kursopplegg som tar sikte på å la deltakere få muligheten til å bygge kunnskap og trygghet i programmet via 3 ulike moduler som dekker nybegynner til avansert bruk. Ved endt kursing vil deltakere ha en god forståelse for BIM prosessen i et digitalt og modellbasert prosjekt.  

 

Hvem passer dette kurset for:

 • Del 2 tar for seg videre bruk av verktøyene i Solibri ved bruk av lisensiert versjon
 • De som har noe forkunskaper i programmet
 • Passer for alle som har behov for å kunne bruke programvaren til å visualisere, planlegge og samarbeide
 • Passer for alle som har behov for en innføring i åpen BIM og IFC
 • BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere, Prosjektsjefer

 

Kursets Innhold for del 2 (Solibri Office):

 • Import/sammenstilling av fagmodeller
 • Navigering
 • Bli kjent med faner og oppsett
 • Lese informasjon (modell elementer)
 • Lese mengder (med enkel rapportering)
 • Kommunikasjon (enkel presentasjon og rapportering)
 • Tilpasse oppsett for bruker i Solibri, faner, fargemaler og informasjonsfilter
 • Classifications ( Sorteringer med og uten bruk av fargekoding av elementer)

 

Målsetning for kurset: 

 • Kandidaten skal ha grunnleggende forståelse for åpen BIM og IFC
 • Kandidaten skal kjenne til programmets oppbygning og virkemåte
 • kandidaten skal kjenne til funksjoner som faner, oppsett, informasjonsverktøyet, mengder, klassifiseringer og kommunikasjon 
 • Kandidaten skal kjenne avhengigheter mellom de ulike verktøyene i Solibri

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 8 timer
 • Deltakere stiller med egen PC med Solibri Office installert. Lisens under kurset inngår i kursavgiften
 • Dersom deltakere ønsker å kjøpe en permanent lisens kan dette gjøres via NESO`s gunstige avtale med Solibri Inc
 • Dersom du har spørsmål ang kurset så ta gjerne kontakt med meg på: Mats@neso.no eller på tlf 906 15 772

 

 • Pris: Deltakeravgift 4500 kr for Neso`s medlemsbedrifter. Inkl lunch og beverting.

 

Sted Fra Til
Alta - Scandic hotell 22.jan 2020 22.jan 2020