Info Koronavirus

Stillasopplæring 2-9 meter

NESO arrangerer kurs i stillasopplæring 5-9 meter


Kursets innhold:

 • Regelverket – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
 • HMS – Risikovurdering, Avvik, RUH
 •  Stillasteori
  • Generell stillasteori, spire-/rammestillas, rullestillas              
  • Belastninger, jordtrykk, vindlast, forankring, avstiving
  • Oppbygging, bestilling, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold, demontering
 • Stiger – Bruk av stiger, bestemmelser
 • Førstehjelp / Nødsituasjoner

 

Beskrivelse av kurset – krav:

Kursdeltakerne får kurs/opplæring etter innholdet som er beskrevet nederst. Forskriftens krav til bygging av stillas 5-9 meter er 15 timer teori og 15 timer praksis. Denne opplæringen skal gjøres av «kvalifisert person» og den skal være dokumentert.

En kvalifisert person vil kunne være: Stillasleverandør eller en som har hele kurset 15t + 15t eller bedre. Det kan også være en person som har 36 timer teori + 72 timer praksis etter gammel forskrift.

Teoretisk opplæring - 15 timer:

Deres deltaker vil få teoretisk kurs på 7,5 timer. De resterende 7,5 timer teori må gjøres i deres bedrift av kvalifisert person. Denne opplæringen gjøres i eget stillassystem der monteringsveiledningen for det aktuelle stillassystemet brukes. Stikkordsliste med en grei oversikt over anbefalte punkter som bør gjennomgås får dere tilsendt fra NESO.

Praktisk opplæring - 15 timer:

Bedriften dokumenterer 15 timers opplæring/bygging av eget stillassystem

Kursbevis:

NESO gir ut kursbevis med underskrift på at deltakeren kan utføre - bruk og kontroll av stillas. Etter at bedriften har utført ovennevnte opplæring internt, kan kursbevisets nedre del underskrives av daglig leder/kvalifisert person og kursdeltakeren har dermed kursbevis og gyldig dokumentasjon for bygging av stillas 5 – 9 meter.

NB! Vi ber dere lese kursbeskrivelsen nøye slik at dere vet at kurset oppfyller deres behov.

MERK! Kursbeviset (7,5 timer teori) dekker også kravet til det som omtales som «Brukerkurs stillas».

 

Deltakerpris:

NESO-medlem 2490.- kr (andre 2990.- kr) 

Prisen inkluderer lunsj, forelesning og kursmateriell.

Kurset gjennomføres på 

Kursholder er Remi Hanssen, NESO

Sted Fra Til
Bodø