Info Koronavirus

Våtromskurs

NESO arrangerer praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren.

Kurset går over to dager, er oppdatert etter endringer i TEK17, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng. Deltakerne får utdelt den praktiske håndboken Håndverkerens Våtroms Veileder på kurset. Kurset er et samarbeid med Byggmesterforbundet.

NB! Kurset har 20 plasser.

Innhold

 • Presentasjon av Håndverkerens Våtroms Veileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Målgruppe:
Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn.

Målsetting:
Kursdeltakerne skal etter gjennomført kurs ha kunnskap om regelverket, samt de tekniske og bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktige valg av løsninger og produkter.

Opptakskrav / Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltakeren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrev innen to år). Etter avlagt eksamen vil deltakeren motta kursbevis og sertifikat. Deltakere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat.

Varighet: 
2 dager + elektronisk eksamen

Tidspunkt / Sted:
Fru Haugans Hotel - Mosjøen
22.09 og 23.09 (kl. 0900 - 1600 begge dager)

Kursavgift:
Ordinær kursavgift er NOK 8500.-

Rabattstige for medlemmer i NESO:

 • Første deltaker:   10 % rabatt
 • Andre deltaker :   15 % rabatt
 • Øvrige deltakere: 20 % rabatt

 

Kontaktperson 
Remi Hanssen, 901 29464, remi@neso.no
Sted Fra Til
Mosjøen 22.sep 2020 23.sep 2020