Info Koronavirus

Webinar: Kontrakter i forbrukerentrepriser med særlig vekt på bustadoppføringsloven

Et kjennetegn ved kontrakter som entreprenører inngår med forbrukere er at regelverket beskytter forbrukeren godt. Dette er et utslag av at forbrukeren anses å være «den svake part» uten kjennskap til lover og regler, mens entreprenøren er forutsatt å være den profesjonelle part.

Dette stiller strenge krav til entreprenørens oppfølging av prosjektet med en forbrukerbyggherre og siktemålet for dette kurset er å gi dere som entreprenører «tips og triks» for å minimere kontraktsansvaret og sikre best mulig inntjening i prosjektet.

Temaene som vil bli gjennomgått er:

Oppstart og ferdigstillelse

  •  Hva skal med i kontrakten?
  •  Hvilke forbehold kan man ta før oppstart?
  •  Hva er reglene for forbrukerens avbestilling av kontrakt?
  •  Hvordan er reglene for beregning av entreprenørens ferdigstillelse?
  •  Hvordan minimere risikoen for dagmulktskrav fra forbrukeren

 

Reklamasjon

  •  Når er det grunnlag for reklamasjon (mangler)?
  •  Hvilke frister gjelder for forbrukerens reklamasjon – relativ og absolutt frist
  •  Hvordan skal entreprenøren håndtere en reklamasjon?

Formuleringer i kontraktens «særlige bestemmelser»

  •  Hvordan innta bestemmelser i kontraktens «særlige bestemmelser» som minimerer risikoen for kontraktsansvar

Hvem passer kurset for?
Kurset er spesielt tilpasset entreprenører som arbeider med forbrukerkontrakter, herunder daglige ledere, prosjektledere, selgere m.m.

Foredragsholder:
Advokat Trygve Eriksen i NESO har arbeidet siden 2015 med bygge- og entrepriserett og har holdt en rekke kurs i både forbruker- og næringsentrepriser.

Pris:
Medlemmer: Kr 1900,-

Ikke-medlemmer: 2500,-

Tidsrom:
25. juni kl 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Digitalt 25.jun 2020 25.jun 2020