Info Koronavirus

Webinar: Varslingsregimet i NS-kontraktene

Det er viktig å ha gode rutiner og et godt system for håndtering av varslingsregelen i standardkontraktene. Standardkontraktene har en rekke varslingsregler hvor det oppstilles krav til hva som skal varsles, når det skal varsles og hvordan det skal varsles. Dersom man ikke overholder kontraktens krav til varsling risikerer man reduksjon i, og i verste fall bortfall av, berettigede krav om vederlagsjustering og/eller fristforlengelse.

 

I Webinaret vil vi se særlig se nærmere på følgende tema:

  • Hvilke krav stilles til varselet
  • Hva er forskjellen mellom varslingsreglene i de ulike NS-kontraktene
  • Hvor lang er varslingsfristen – «innen rimelig tid» og «uten ugrunnet opphold»
  • Hva er konsekvensen av at fristen oversittes
  • Hvilke tidsfrister gjelder for varsling av svikt ved byggherrens medvirkning, endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering
  • Finnes det tilfeller hvor varslingsreglene ikke gjelder?

Hvem passer kurset for?

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

Kursholder:

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Pris:
Medlemmer: Kr 1900,-

Ikke-medlemmer: 2500,-

Tidsrom:
30. juni kl 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Digitalt 30.jun 2020 30.jun 2020