Kurs i nye regler om personvern (GDPR)

Bedrifter må ha på plass nye rutiner , avtaler og sikre at de etterlever de nye personvernreglene som trer i kraft i juli 2018! NESO holder kurs for bygg og anleggsbransjen i de nye reglene. 


 I juli 2018 trår nytt regelverk om personvern i kraft! Dette regelverket stiller strenge krav til bedrifters behandling av personopplysninger og brudd på reglene kan i verste fall medføre høye bøter. Alle bedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen omfattes av regelverket og må derfor tilpasse seg regelverket.  Dette innebærer både at interne rutiner må være på plass (KS system) og at personvern sikres i samsvar med regelverket i den daglige driften. På dette kurset vil vi gjennomgå de viktigste reglene i det nye regelverket , slik at din bedrift er forberedt  når nytt regelverk er på plass. Kurset er spesielt rettet mot bygg og anleggsbransjen. 


Kurset er spesielt relevant for daglige leder, personer med personalansvar, tillitsvalgte m.m.På kurset vil vi også se på endringer i regelverket for innleie av arbeidskraft og hvilken konsekvens dette har for dere som entreprenører. 


Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av kurset:

1) Bedriftens rutiner – hva må vi gjøre?


Hva er en personopplysning? HMS-kort, arbeidskontrakter, lønnsslipper fra UE, møtereferat, epostadresser, oversiktslister? 

Hvilken adgang har din bedrift til å behandle personopplysninger? Samtykke, lov, arbeidskontrakt? 

Hvilke krav stilles til bedriftens behandling av personvernopplysninger? 

- Gjennomgang av krav til personvernerklæring NYTT!
 - Gjennomgang av databehandleravtaler NYTT!
- Gjennomgang av de strenge krav som stilles til bedrifters rutiner for behandling av personopplysninger NYTT!


Nye internkontrollrutiner– krav til kontrollister NYTT!


2) Bedriftens forhold til de ansatte – innsyn, mappe og overvåkning

 
Hvordan håndtere krav om innsyn fra ansatte?                                              

Hva kan den ansatte kreve å få se?

Oppbevaring av mappe

Hva med ansatte som har sluttet?

Innsyn fra andre enn ansatte? NYTT!


Hvilke regler gjelder for overvåkning?

Hva kreves for at overvåkning skal være tillatt? NYTT!

Hvilken informasjon skal de ansatte få om overvåkningen? NYTT!

Innsyn i den ansattes epost3) Sanksjoner ved brudd på regelverket om personvern

 
Datatilsynets rolle: Tilsyn og kontroll 

Bøter ved brudd på regelverket NYTT! 

Oppsummering: tips for å unngå bøter!4) Innleie av arbeidskraft


I hvilken utstrekning kan innleie skje? 

Hvilket ansvar har bedriften som leier inn overfor den innleide?                   - Lønn, arbeidstid, pensjon, solidaransvar 

Endringer i reglene om innleie: hva er på trappene? NYTT!

Kursholdere: 

•           Karina Krane er advokat og  avdelingsleder i NESO og bistått medlemmer i arbeids- og personalsaker siden 2005. Krane holder en rekke kurs og foredrag for byggebransjen. 

•           Trygve Eriksen er advokatfullmektig i NESO. Han bistår entreprenører i arbeids- og personalsaker og har holdt en rekke kurs og foredrag for bransjen. 


Deltakerpris:

NESO-medlem kr 3500,-
Ikke-medlem kr 4500,-

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell.Kurset gjennomføres på Scandic Bodø fra kl. 09 til kl. 16.

Vel møtt!

Sted Fra Til
Scandic Bodø 03.okt 2018 03.okt 2018