NESOs Formannsskole kl.22

 

 

 

 

 

 

NESOs Formannsskole
NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over10 000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Høstens opplæring for Formenn / assisterende anleggsleder kjøres slik:

NESOs Formannsskole er nå inne i sitt 22 driftsår og har blitt et begrep i bransjen. Flere bedrifter har hatt samtlige av sine formenn på skolen.

250 bedrifter har så langt hatt over 550 formenn fra hele landsdelen på skolen.Tilbakemeldingene fra både daglige ledere og elever er entydige:"dette var lærerikt og utrolig nyttig ". Skolen fokuserer mye på planlegging og planleggingsverktøy gjennom hele byggeprosessen; et område mange formenn i dag føler seg lite forberedt på når de trer inn i den utrolig viktige nøkkelfunksjonen

Skolen går over fem samlinger med ca en måned mellom hver samling.

1,3 og 5 samling starter onsdager kl.12:00 og avsluttes søndag til lunsj kl.12:00. Samling 2 og 4 starter på tirsdag kl.12:00 og avsluttes på fredag kl 15:15. Skolen er lagt til den perioden av året hvor du erfaringsmessig har kapasitet til å delta.

Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder. Hver elev får også en egen utviklingsplan som skal godkjennes av NESO i forkant. Utviklingsplanen skal følge elevene gjennom hele skolen og kan brukes som et utviklingsredskap også etter skolen er ferdig.

Ta kontakt i dag for referanser, nærmere informasjon og påmelding:

Skoleavgift: NOK 52.500

Rabattstige for medlemmer i NESO:


Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt


Jack Johnsen tlf. 917 51 800 eller e-post: jack@neso.no

Samling 1

Innhold på samlingen:
- Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
- Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
- Generelt om lover, forskrifter og standarder
- Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
- Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
- Generelt om lover, forskrifter og standarder
- Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften
- Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
- Overenskomsten til partene i BA-bransjen
- Plan- og bygningsloven
- Kunden vår og hans krav
- Entrepriseformer, Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring
- Personlig planlegging
- Organisering med oppgave og ansvarsfordeling i byggeprosjekt
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Tromsø - Radisson Blu Hotell08.nov 201712.nov 2017

Samling 2

Innhold på samlingen:
- Kontraktsforhandlinger med kunde, UE og leverandører
- Planlegging som styringsverktøy
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Jobbplanlegging og jobbstartmøte
- Aktuelle planer i et byggeprosjekt
- Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan
- Økonomistyring av byggeprosjekt
- Formannens rolle i planleggingen
- Kalkulasjon, planlegging og oppfølging
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Tromsø, Radisson Blu Hotell12.des 201715.des 2017

Samling 3

Innhold på samlingen
- KS, HMS og Miljø¸ i byggeprosjekt
- Kvalitetsplan, HMS-plan og miljø¸oppfølgingsplan
- Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass
- Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt
- Prekvalifisering for planlegging og utførelse av bygge- og anleggsoppdrag
- Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard
- NS 8400 «Anbudskonkurranser», NS 8410 "Anskaffelse ved konkurranse"
- Lov om offentlige anskaffelser
- NS 8406 og NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt"
- NS 8406 og NS 8405 “Endringer og tillegg, Overtakelse og garantioppfølging
- NS 8407 «Totalentrepriser» - likheter og ulikheter sett i forhold til NS 3406
- Andre kontraktstandarder
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Tromsø, Radisson Blu Hotell17.jan 201821.jan 2018

Samling 4

Innhold på samlingen:
- Motivasjon
- Ledelse og rollen som leder
- Medarbeiderutvikling med fokus på Medarbeiderevaluering
- Medarbeiderutvikling med fokus på Utviklingssamtale og Prestasjonsutvikling
- Møter
- Bedriftskulturer
- Presentasjonsteknikk
- Gjennomgang av utvalgte tema, uttørking bygg
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Tromsø, Radisson Blu Hotell13.feb 201816.feb 2018

Samling 5

Innhold på samlingen
- Kundebehandling og markedsføring
- NS 3420 “Beskrivelsestekster for bygg og anlegg"
- Rent bygg - “praktisk gjennomføring"
- Forberedelser til eksamen
- Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet
- Eksamen
- Avslutningsmiddag, overlevering av diplom
StedFraTil
Tromsø, Radisson Blu Hotell21.mar 201825.mar 2018