Info Koronavirus

Introduksjonskurs 3D - modell Solibri nivå1

 

Vi benytter verkøyet Solibri under våre innledende kurs knyttet til 3D-modeller

Funksjonaliteten i Solibri dekker flere av de elementære behovene relevant for en entreprenør i utnyttelsen av en BIM. Eksempelvis å kvalitetssikre informasjon og geometri, gjøre mengdeberegninger, samt koordinere og kommunisere for å nevne noen. NESOs tilpassede kursløp tar sikte på å gi deltagere den kompetansen de trenger for å realisere de verdiskapende prosessene kombinasjonen Solibri/BIM muliggjør. 

Erfaringstrinnene tar sikte på å la deltakere bygge kompetanse og trygghet i programmet via 3 ulike moduler.

Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell.

Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse.

Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak


Solibri Nivå 1:

Nivå 1 tar sikte på å gi et helhetlig bilde av Solibri og hvordan de forskjellige delene av programmet interagerer med hverandre. Kurset tar i løpet av en konsentrert dag for seg fundamentale prinsipper for å jobbe effektiv og oversiktlig med modeller. Dette kurset passer for de fleste, men sikter seg særlig inn mot de med ingen til middels erfaring i Solibri. Erfaringsmessig vil selv erfarne brukere få seg noe a-ha opplevelser som kan forenkle arbeidshverdagen ved å delta på Nivå 1. Samt at man ved fullført Nivå 1 i større grad vil kunne følge prinsippene man møter i Nivå 2 og 3.   


Hvem passer dette kurset for:

 • Passer for alle som kan ha fordel av å orientere seg i modell for å skape seg et innblikk i geometri og/eller informasjon.
 • Passer for alle som har behov for å kunne bruke programvaren til å visualisere, planlegge og koordinere.
 • Passer for alle som har behov for en innføring i åpen BIM og IFC.
 • BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere.

 

Innhold for Nivå 1:

 • IFC
 • Åpen BIM
 • BIM prosess
 • Innstillinger
 • Faner/Views
 • Navigasjon
 • Verktøy
 • Søkeverktøy
 • Filter/Gjenbruk
 • Informasjonshøsting
 • Selection
 • Snitt i modell
 • Måleverktøy og tilpasninger rundt dette.
 • Markering/visualisering i modell
 • Forståelse for begrepene klassifisering/ITO/cheking og potensialet i disse.

 

Målsetning for kurset:

 • Grunnleggende forståelse for åpen BIM og IFC
 • Kjenne til programmets oppbygning og virkemåte
 • Kjenne til grunnleggende funksjoner som navigering, målsetting, snitt, søkefunksjoner og filtreringer
 • Kandidaten skal kjenne sammenhengene mellom de ulike verktøyene i Solibri
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mulighetene som ligger i programvaren ved bruk av full versjon

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 8 timer
 • Deltakere stiller med egen PC med mus og med Solibri Anywhere/Office installert
 • Dette kurset krever ingen lisens, kun gratisversjonen solibri anywhere installert på maskinen
 • Dersom deltakere ønsker å leie en lisens kan dette gjøres via NESO`s gunstige avtale med Solibri Inc. 
 • Dersom du har spørsmål ang kurset så ta gjerne kontakt med meg på: Ivar@neso.no eller på tlf 951 36653

 

 • Deltakeravgift: NOK 4500 pr deltaker - prisen inkluderer undervisning, materiell, lunsj og beverting.

 

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt

Sted Fra Til
Bodø