NESOs Lærlingeskole

 

Lærlingeskolen innen byggfag

- spesielt for deg som foretrekker praksis i utdannelsen


Kort omtale

Lærlingeskolen innen byggfag er et opplæringssamarbeid mellom NESO og Nordland fylkeskommune som startet høsten 2009. Lærlingeskolen er spesielt rettet mot elever som ønsker mer praksis under utdannelsen og skolen utdanner handverkere innenfor fagene tømrer, betong, murer og taktekking. Skolen er samlingsbasert med 3 årlige teorisamlinger på totalt 7 uker i året.

Skolen avsluttes med fagbrev etter 4 års opplæring og er tilgjengelig for alle som ønsker å utdanne seg til arbeid i byggebransjen. Mange lærlinger kommer rett fra grunnskolen mens andre enten er under omskolering eller ønsker å formalisere sin erfaring fra bransjen gjennom skolens teorisamlinger i kombinasjon med lærlingekontrakt. Det er også mulig å hospitere i enkeltfag ved lærlingeskolen. Se hvilke bedrifter som deltar her.

 

       

 
Samlingsdatoer

For tiden gjennomfører fire klasser med elever fra hele Nord-Norge sin teoriopplæring i Svolvær.
Samlingene for skoleåret 2018 / 2019 gjennomføres slik:

Samling 1

Teorisamling nr.1
StedFraTil
Svolvær Kl. 7/9 24.sept. 2018 5.okt.   2018
Svolvær Kl.8/10 22.okt. 2018 2.nov. 2018

Samling 2

Teorisamling nr.2
StedFraTil
Svolvær Kl. 7/9 14.jan. 2019 1.feb. 2019
Svolvær Kl. 8/10 4.feb. 2019 22.feb. 2019

Samling 3

Teorisamling nr.3
StedFraTil
Svolvær kl.7/9 1.apr. 2019 12.apr. 2019
Svolvær kl.8/10 29.apr. 2019 10.mai 2019

 

Lærlingskolen rekrutterer - vi søker lærlinger fra hele Nord Norge

På vegne av våre medlemsbedrifter i Nord-Norge søker NESO lærlinger innenfor fagene tømring, betong og muring.
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter (eller andre bedrifter) vil du få gratis utdannelse med lønn, mye praksis under læretiden og samlingsbasert teoriopplæring ved Lærlingeskolen for byggfag.


 

Facebook - besøk Lærlingeskolen her

Hva gjør en tømrer? - se video her
Hva gjør en betongarbeider? - se video her
Hva gjør en murer? - se video her

Ønsker du å søke opptak ved Lærlingeskolen - fyll ut søknadsskjema her

Vil du prate med oss - vi er tilgjengelig:

  1. Tina Ness
  2. Remi H. Hanssen