NESOs Formannsskole

 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 11.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Høstens opplæring for Formenn / assisterende anleggsleder kjøres i Tromsø med oppstart 9.oktober 2019

NESOs Formannsskole er nå inne i sitt 24 driftsår og har blitt et begrep i bransjen. Flere bedrifter har hatt samtlige av sine formenn på skolen.

200 bedrifter har så langt hatt over 600 formenn fra hele landet på skolen.Tilbakemeldingene fra både daglige ledere og elever er entydige:"dette var lærerikt og utrolig nyttig ". Skolen fokuserer mye på planlegging og planleggingsverktøy gjennom hele byggeprosessen; et område mange formenn i dag føler seg lite forberedt på når de trer inn i den utrolig viktige nøkkelfunksjonen.

Skolen går over fem samlinger med ca en måned mellom hver samling samt oppfølging av både bedrift og elev mellom samlingene.

Vi har allerede mottatt flere forhåndspåmeldinger til  klassen. 
Innhold på samlingene og påmelding - klikk her

1., 3. og 5. samling starter på onsdag og avsluttes søndag til lunsj. Samling 2 og 4 starter på tirsdag og avsluttes på fredag. Skolen er lagt til den perioden av året hvor du erfaringsmessig har kapasitet til å delta.

Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder. Hver elev får også en egen utviklingsplan som skal godkjennes av NESO i forkant. Utviklingsplanen skal følge elevene gjennom hele skolen og kan brukes som et utviklingsredskap også etter skolen er ferdig.

Vi har nå lagt ut deltakerlister og bilder av samtlige klasser ved formannsskolen.
 Bilde av samtlige klasser og deltakere finner du her.

Ta kontakt i dag for referanser eller nærmere informasjon:
Jack Johnsen tlf. 917 51 800 eller e-post: jack@neso.no

 


 

Klikk her for å laste ned lavoppløselig brosjyre.