Avtaler og leverandører

 


       

Lars Erik Flygel           Torill Bentsen   Lisa Dalhaug Nilsen Karl Fredrik Danielsen Thoni Iggstrønm   Tove Stendal
 

NESO har en rekke samarbeidsavtaler innenfor et bredt spekter av varer og tjenester som tilbys våre medlemsbedrifter. NESO samarbeider aktivt med sine avtalepartnere for å videreutvikle avtalene, og for å få disse til å fungere best mulig. Viktige samarbeidsområder er medlembladet Anbudet, minimesser på våre 2 årlige medlemsmøter, regionale kontaktmøter, nettsider for uten den daglige kontakten med medlemsbedriftene.

NESO arrangerer hvert 3. år Nordnorsk Bygg- og anleggmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeide med Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Den ble arrangert for 5 gang 10.-12. juni 2016 med stor suksess og publikumsrekord. Ny messe blir arrangert 14. - 16. juni i 2019

Leverandører som ønsker kontakt med NESO for mulige aktiviteter og samarbeide kan kontakte innkjøpssjef Lars Erik Flygel - lars.erik@neso.no mobil : 95 19 21 85.