Avtaler og leverandører

 

NESO har en rekke samarbeidsavtaler innenfor et bredt spekter av varer og tjenester som tilbys våre medlemsbedrifter. NESO samarbeider aktivt med sine avtalepartnere for å videreutvikle avtalene, og for å få disse til å fungere best mulig. Viktige samarbeidsområder er medlembladet Anbudet, minimesser på våre 2 årlige medlemsmøter, regionale kontaktmøter, nettsider for uten den daglige kontakten med medlemsbedriftene.

NESO arrangerer hvert 3. år Nordnorsk Bygg- og anleggmesse (NNBA) i Tromsø i samarbeide med Maskinentreprenørenes forbund region nord (MEF). Den ble arrangert for 5 gang 10.-12. juni 2016 med stor suksess og publikumsrekord. Ny messe blir arrangert 14. - 16. juni i 2019

Leverandører som ønsker kontakt med NESO for mulige aktiviteter og samarbeide kan kontakte innkjøpssjef Lars Erik Flygel - lars.erik@neso.no mobil : 95 19 21 85.