Info Koronavirus

Lønnsplikt ved innreisekarantene?

Den siste tiden har vi fått flere spørsmål fra våre medlemsbedrifter knyttet til innstrammingene i reglene om innreisekarantene. Herunder er det mange som spør om arbeidsgiver har lønnsplikt når arbeidstakeren sitter i innreisekaratene
Publisert 27.11.2020 15:07:23
 

Nytt medlem

Ranahytta var tidligere et produkt levert av Bernhard Olsen AS som nå har fisjonert ut Ranahytta AS til et eget selskap.
Publisert 23.11.2020 14:49:08
 

Hva skjer når prisoverslaget sprekker i næringsentrepriser?

Spørsmålet er hvilken betydning det vil ha for oppgjøret når entreprenøren har gitt et prisoverslag på forhånd og at det i ettertid viser seg at dette sprekker betydelig.
Publisert 19.11.2020 15:31:49
 

Digitalisering på «liv og død»

– Vi nærmer oss det punktet hvor det å digitalisere, eller ikke, er forskjellen på liv og død. De som ikke digitaliserer, vil rett og slett ikke være konkurransedyktig.
Publisert 19.11.2020 08:59:01
 

Snart får du din egen pensjonskonto

På vegne av vår samarbeidspartner Gjensidige informerer vi om ny ordning for samling av innskuddspensjon, gjeldende fra 01.01.2021
Publisert 18.11.2020 12:12:45
 

Bedrifter kan få dekning av karanteneutgifter

Regjeringen vil dekke noen av utgiftene bedriftene har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene og foreslo i går en tiltakspakke på 480 mill til dette.
Publisert 12.11.2020 14:27:06
 

Samarbeidsavtale med Canes AS

Publisert 09.11.2020 15:25:32
 

Ytterligere innstramminger av reglene for innreise til Norge

Regjeringen varslet 5. november 2020 ytterligere innstramminger i reglene for innreise til Norge. I tillegg til endringene som kom i forrige uke, vil det nå bli innført et krav om at innreisende fra røde land må fremvise negativ Covid-19-test når de kommer til Norge.
Publisert 06.11.2020 10:17:06
 

Mange oppdrag fremover fra Statens Vegvesen

Statens Vegvesen er den største landbaserte byggherren i Norge med mange oppdrag også her nord fremover. Her får du en presentasjon av hvilke oppdrag som kommer, hvilke entrepriseformer, krav til digitalisering mm som Statens Vegvesen stiller til entreprenørene.
Publisert 04.11.2020 15:01:56
 

Strammere regler for innreise til Norge – betydning for byggebransjen?

Utgangspunktet etter Covid-19 forskriften er at personer som ankommer Norge fra et land som ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er definert som "rødt", må 10 døgn i karantene (Innreisekarantene).
Publisert 29.10.2020 21:45:35
 

– Jenter trenger ikke spesialbehandling

Byggebransjen må bli bedre på å inkludere, respektere og tilrettelegge for unge jenter.
Publisert 27.10.2020 18:39:32
 

Nytt medlem!

Bygg-Konsult Ballangen AS er det nyeste tilskuddet til medlemslista
Publisert 26.10.2020 12:01:45
 

Nye tariffsatser for byggebransjen - gjelder fra 1. oktober 2020

Forhandlingsforslagene for Fellesoverenskomsten for byggfag 2020-2022 ble den 25.09.20 vedtatt. For bedrifter som er tariffbundet gjelder alle endringer fullt ut.
Publisert 22.10.2020 10:17:02
 

– Jeg tror ikke damer er klar over mulighetene som finnes i bygg og anlegg

I den ferskeste utgaven av medlemsbladet Anbudet har vi fokus på jenter i byggebransjen.
Publisert 16.10.2020 15:23:26
 

Koronaregler - Oppdatert oversikt over reglene for karantene ved innreise til Norge

Siden mars i år har reglene for karantene ved innreise til Norge blitt endret gjentatte ganger.
Publisert 08.10.2020 10:39:11
 

NYE HMS regler fra 1. januar 2021 – betydning for deg som entreprenør?

Fra 1. januar 2021 trer det i kraft nye regler i Byggherreforskriften.
Publisert 06.10.2020 15:29:40
 

Fri tilgang til Holte Byggsøk

Holte Byggsøk er en nettløsning som digitaliserer alle prosesser i forbindelse med byggesøknader.
Publisert 02.10.2020 14:28:26
 

Kundeutbytte fra Gjensidige er på vei til NESOs medlemmer

Forsikring har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel i NESO. Årets kundeutbytte ble satt på vent på grunn av koronaviruset.
Publisert 28.09.2020 14:58:15
 

NESO på innspillsmøte hos kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Møtet var om endringer i ansvarsrettsregler, kompetanse og kontroll i byggenæringen.
Publisert 22.09.2020 14:38:27
 

Utvidet rett til omsorgsdager ved lokale koronautbrudd

Regjeringen har med virkning fra denne uke utvidet retten til såkalte «sykt barn» -dager eller omsorgsdager
Publisert 18.09.2020 15:32:33
 

Fra kullos til rekeskall

Consto Nord bygger nye næringslokaler på Nord-Norges første fossilfrie byggeplass.
Publisert 10.09.2020 13:49:45
 

Byggeaktiviteten omtrent på nivå med fjoråret

– Bedre enn fryktet
Publisert 31.08.2020 14:34:25
 

Fare for streik i byggebransjen fra 25. august – hvordan håndtere dette?

Lønnsoppgjøret 2020 er nå i gang. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør.
Publisert 19.08.2020 12:47:26
 

Henning ny kompetanserådgiver i NESO

Henning gir NESO kompetanseløft
Publisert 11.08.2020 11:13:39
 

Stabil ordrereserve fremover

Hvert halvår gjennomføres en kartlegging av markedssituasjonen for medlemsbedriftene. Det var knyttet stor spenning til situasjonen etter korona-nedstengningen og i midten av juli forelå resultatet for 2. halvår
Publisert 15.07.2020 11:17:19
 

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert med bistand fra NESO

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
Publisert 07.07.2020 14:08:02
 

NESO med rekordhøy omsetning

Eivind Olsen fra Storegga Entreprenør AS ble valgt inn som nytt styremedlem under NESOs årsmøte, hvor vi for første gang kunne vise til mer enn 50 millioner i omsetning
Publisert 26.06.2020 10:22:10
 

I det digitale førersetet

Mens andre i bransjen trår litt forsiktig, har Kivijervi Entreprenør kommet så langt med digitaliseringen at de har iverksatt tiltak for å motvirke at det sosiale arbeidsmiljøet forringes
Publisert 29.05.2020 10:56:45
 

Innstramming mot ulovlig innleie av arbeidskraft - nye regler

I bygg og anleggsbransjen har det vært en økende bruk av innleid arbeidskraft. Myndighetene har avdekket at det i en del tilfeller skjer brudd på regelverket. Dette er både uheldig for den enkelte arbeidstaker, samfunnet og for seriøse virksomheter som følger reglene.
Publisert 27.05.2020 14:28:13
 

Når kommer nye satser i fellesoverenskomsten for byggfag?

Etter planen skulle BNL og Fellesforbundet starte med forhandling av ny fellesoverenskomst for byggfag (FOB) 17. mars.
Publisert 12.05.2020 09:36:03
 

Reviderte anbefalinger for smittevern på bygg- og anleggsplassen

Selv om myndighetene har startet prosessen med å gradvis åpne opp samfunnet igjen, vil det fortsatt være behov for å ha fokus på smittevern på bygg- og anleggsplassen i lang tid fremover.
Publisert 11.05.2020 12:42:27
 

NESOs Lærlingeskole:

Hjemmeundervisning også for BY1 og BY3
Publisert 27.04.2020 11:06:03
 

Kan arbeidsplassen benyttes som karanteneområde?

Covidforskriften § 5 krever at personer som ankommer Norge fra utlandet (unntatt Sverige og Finland) skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst.
Publisert 24.04.2020 13:30:54
 

Kontantstøtte for næringslivet

Forskriftene er fastsatt og søknadsportalen er åpen fra i dag 20.april.
Publisert 20.04.2020 14:02:54
 

Hvordan forlenge en allerede iverksatt permittering

Flere har iverksatt permittering som en følge av koronavirusets virkninger. Her skal vi se på hvordan dere som bedrift skal gå frem dersom det oppstår et behov for å forlenge denne permitteringen.
Publisert 17.04.2020 09:35:30
 

Ny avtale med Infobric

En sikrere og mer effektiv bygge- og anleggsplass
Publisert 15.04.2020 13:44:37
 

Faktisk prisstigning på byggevarer?

Hva blir den faktiske prisstigningen på byggevarer etter Korona?
Publisert 03.04.2020 15:33:12
 

Fri advokatbistand til medlemmene ved koronarelaterte spørsmål

Vi får mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om koronarelaterte problemstillinger.
Publisert 01.04.2020 12:14:59
 

– Gå i gang med bygging og vedlikehold, nå!

Syv av ti entreprenører i Nord-Norge har opplevd lavere etterspørsel og kanselleringer etter corona-utbruddet. Over halvparten har allerede iverksatt permitteringer.
Publisert 31.03.2020 15:37:38
 

Info om permitteringer av lærlinger

Vi får en del spørsmål fra lærebedrifter angående permitteringer av lærlinger, utvidelse av læretid, samt hva som kommer til å skje med avleggelse av fag-/svenneprøver fremover. Under er et utdrag som belyser mange av disse spørsmålene.
Publisert 31.03.2020 14:00:14
 

NESO Garanti - frigjør kapital med noen av våre garantiprodukter

Med den siste utviklingen av koronaviruset, er vi opptatt av å finne løsninger som kan hjelpe å opprettholde produksjon, lønnsomhet, helse og sikkerhet for våre medlemmer.
Publisert 31.03.2020 09:46:47
 

Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirus

Regjeringen har tidligere fremmet flere ulike forslag som skal minimere økonomiske tap for bedriftene.
Publisert 31.03.2020 09:34:24
 

Pris og valutaendringer på grunn av koronakrisen medfører dyrere byggevarer – kan dette kreves dekket i entreprisekontrakter?

På grunn av koronakrisen har mange byggevarer steget i pris og varer som bestilles fra utlandet blir også dyrere på grunnlag av dårlig kronekurs (valutaendring).
Publisert 25.03.2020 13:43:50
 

Koronavirus: økonomiske krisetiltak

Regjeringen har vedtatt ulike tiltak som skal minimere de økonomiske konsekvensene bedriftene blir påført på grunn av korona-restriksjonene.
Publisert 25.03.2020 08:46:01
 

Ny samarbeidsavtale med Serit

Ikt- utstyr og tjenester.
Publisert 24.03.2020 15:05:16
 

NESO og en samlet byggenæring har jobbet frem en tiltakspakke for å holde hjulene i gang.

Denne ble overlevert Regjeringen søndag.
Publisert 24.03.2020 09:20:17
 

3 tips til deg med ansatte på hjemmekontor

Vi er inne i en tid der både hverdagen og arbeidsdagen avviker fra det normale for mange av oss. Her får du noen tips til arbeid fra hjemmekontor.
Publisert 20.03.2020 13:46:22
 

Hva må man gjøre i kontraktsforholdene i byggeprosjektet?

I den siste tiden har vi fått spørsmål om hvordan man skal forholde seg til kontrakter som er inngått og koronaviruset. Hva må varsles og kan man kreve tillegg i tid og penger?
Publisert 19.03.2020 14:28:59
 

Koronaviruset: Spørsmål om utenlandske arbeidstakere, karantene, permittering og sykepenger

Oppdatert med info om hvordan håndtere utenlandske arbeidstakere
Publisert 18.03.2020 13:19:11
 

Hvordan skal man forholde seg til koronaviruset på bygg- og anleggsplassen?

Den siste tiden har det kommet en rekke pålegg og anbefalinger fra offentlige myndigheter om hvordan man skal forholde seg for å unngå smitte.
Publisert 17.03.2020 09:38:48
 

Koronaviruset: Spørsmål og svar om karantene, permittering og sykepenger

Her følger korte svar på de mest aktuelle spørsmålene sett fra arbeidsgivers ståsted.
Publisert 16.03.2020 15:45:10
 

NESO søker kompetanserådgiver

Vi har økende oppdragsmengde og søker ny kompetansemedarbeider
Publisert 13.03.2020 15:34:14
 

Koronavirus – hvordan forholde seg til kontraktpartnere og leverandører?

Koronaviruset medfører forsinkelser i byggeprosjektet – hva kan og må bedriften gjøre?
Publisert 13.03.2020 14:15:54
 

Regjeringen innfører nye regler for permittering

Regjeringen har besluttet å innføre nye regler for permittering som en konsekvens av følgene av koronaviruset.
Publisert 13.03.2020 13:54:06
 

NESO avlyser alle opplæringssamlinger frem til påske

NESO følger regjeringens pålegg om å stoppe alle opplæringstiltak, og avlyser i første omgang alle planlagte skole og kurssamlinger frem til påske.
Publisert 13.03.2020 11:20:26
 

Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter ved coronasmitte

Hvordan skal bedriften forholde seg til coronaviruset overfor sine ansatte ?
Publisert 03.03.2020 15:01:51
 

Coronaviruset medfører forsinkelser i byggeprosjekter – hva kan og bør entreprenøren gjøre?

NESO har fått flere henvendelser angående coronaviruset og vi vil derfor her gi en generell veiledning til våre medlemmer i forhold til hvordan dette bør håndteres i prosjekter.
Publisert 03.03.2020 14:03:28
 

Advarer mot byggebrems i nord

Redusert boligbygging i Nord-Norge bør få varsellampene til å blinke.NESO ber nå regjeringen stimulere til vekst og utvikling i nord.
Publisert 02.03.2020 12:16:23
 

NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland

Samferdselsforum Nord (SFN), som representerer hovedtyngden av arbeids- og næringslivet i hele Nord Norge, -
Publisert 17.02.2020 08:37:14
 

NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark

Ny «Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 er under planlegging.
Publisert 28.01.2020 09:23:27
 

Nye varslingsregler for arbeidstakere

Den 1. januar 2020 trådte det i kraft enkelte endringer i reglene om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Publisert 17.01.2020 09:44:53
 

Nytt medlem

Tromsøbedrift er siste tilskudd til medlemslista
Publisert 14.01.2020 11:59:41
 

Ny avtale med Østbø AS

Østbø er NESOs nye avtalepartner innen avfallsløsninger.
Publisert 08.01.2020 11:00:07