Bygg21-signaturen: NESO har signert!

NESO støtter opp om en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring.
Publisert 20.12.2019 08:40:02
 

Ledig stilling: advokat/ advokatfullmektig

Søknadsfrist 15. januar.
Publisert 19.12.2019 13:05:47
 

Utvidet avtale med Ahlsell

Ahlsell Byggestrømsprodukter
Publisert 16.12.2019 11:09:09
 

Entreprenørene samlet i Lofoten i helgen

Denne helga samler vi 230 medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere til faglig påfyll og sosiale sammenkomster under høstmøtet i Svolvær.
Publisert 25.10.2019 11:36:35
 

Avklaring fra Høyesterett om plunder og heft

En avklarende dom gir føringer for hvordan en entreprenør skal dokumentere og dermed vinne frem med plunder og heft-krav
Publisert 07.10.2019 08:43:13
 

Ny avtalepartner på dekk!

Super Dekk Service er vår nyeste avtalepartner
Publisert 03.10.2019 13:59:05
 

Portrett: Jørn Vidar Johansen

Som guttunge feide NESOs ferske styreleder sagspon på lagergolvet i familiebedriften. I dag leder Jørn Vidar Johansen en av Nord-Norges mest fremgangsrike entreprenører.
Publisert 16.09.2019 13:29:56
 

Høstmøte Svolvær 2019

Det er klart for påmelding til høstens store happening!
Publisert 03.09.2019 14:36:34
 

Hvor spesifikk må byggeherrens innsigelser til sluttoppgjøret være?

I næringsentreprise-standardene (NS 8405,06,07, 15,16 og 17) har byggherren en frist på 2 måneder fra mottak av sluttoppgjøret til å fremme innsigelser og motkrav.
Publisert 15.08.2019 13:51:06
 

Ny avtale med Ahlsell

- er inngått for NESO medlemmer
Publisert 01.07.2019 13:48:01
 

Vant det 10. NNM for lærlinger i byggfag

Vinjar Sæther fra Consto Nord fikk full pott i betongfinalen, og er med det historisk. Joakim Johansen fra Hadsel Bygg og Vedlikehold ga fra seg bare ett poeng i hver del av finalen.
Publisert 26.06.2019 14:02:26
 

Årets NNBA ble tidenes største

Om det er den beste, skal vi som arrangører være varsomme med å påstå, men tilbakemeldinger fra både publikum og besøkende kan tyde på det.
Publisert 26.06.2019 13:35:42
 

Holmen industripark er «Beste Bygg i Nord»

kåringen fant sted på festmiddagen under NNBA lørdag 15.juni
Publisert 26.06.2019 10:04:23
 

Ny byggevareløsning for NESO

Det er nå etablert ny løsning for byggevarer til medlemsbedriftene i NESO.
Publisert 07.06.2019 14:40:26
 

25 års medlemskap

Lofot Entreprenør fikk utdelt sølvhammeren for 25 års medlemskap i NESO
Publisert 03.06.2019 10:37:41
 

Disse kan bli Beste bygg i nord 2019

Under gigantarrangementet Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2019 (NNBA) i Tromsø 14.-16. juni skal Beste bygg i Nord kåres og hedres.
Publisert 22.05.2019 14:43:07
 

Her er de nye minstelønnssatsene for byggfag!

Etter å ha meklet på overtid kom partene BNL (Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet til enighet om nye minstelønnssatser for Fellesoverenskomsten for byggfag. Nedenfor følger en oversikt over de nye satsene og når disse er gjeldende fra.
Publisert 16.05.2019 10:40:48
 

Kundeutbytte fra Gjensidige er på vei til medlemmene

Forsikring har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel i NESO.
Publisert 10.05.2019 13:53:24
 

For dårlig kontroll med underentreprenører og innleide kan gi store konsekvenser

Oppdragsgivere har et betydelig ansvar når det kommer til å informere om krav til lønns- og arbeidsvilkår og til å påse at ansatte hos underentreprenører og innleide arbeidstakere får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på. I tillegg har entreprenøren et solidarisk ansvar for at lønn til innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå er i samsvar med regelverket, samt også et solidarisk ansvar for lønn ovenfor underentreprenører der det foreligger en allmenngjort tariffavtale. NESO vil her orientere om disse forpliktelsene og hvordan disse kan løses i praksis for unngå å komme i ansvar.
Publisert 02.05.2019 15:15:34
 

Bedrifter slipper å levere skatteattest og firmaattest

Regjeringen etablerer en digital tjeneste hvor offentlige oppdragsgivere får tilgang til firmaattest og skatteattest uten at bedriftene selv må sende dem inn. Dette vil forenkle deltakelse i offentlige anbudskonkurranser.
Publisert 24.04.2019 13:19:07
 

Nasjonal Transportplan 2022-2033

NESO ber medlemmene komme med innspill til ny NTP for de kommende årene.
Publisert 11.04.2019 10:39:07
 

Fare for streik fra 1. april. Hvordan håndtere dette?

Lønnsoppgjøret 2019 er nå i gang. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at partene (LO og NHO) skal forhandle om eventuelle lønnstillegg.
Publisert 28.03.2019 13:49:32
 

Nytt medlem!

NC Bygg AS er nyeste NESO-medlem!
Publisert 22.03.2019 14:11:54
 

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Den største endringen er at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter, f.eks. forretningsforbindelser.
Publisert 08.03.2019 08:43:47
 

NESO-dag: Nytt konsept!

NESO-dag er et nytt konsept for samling av medlemmer innenfor samme geografiske område
Publisert 07.03.2019 13:26:33
 

Portrettet: Steinar Pedersen

I hver utgave av medlemsbladet "Anbudet" er det et portrett av en person som enten er eller har vært sentral i en medlemsbedrift eller bransjen generelt over lengre tid.
Publisert 06.03.2019 14:04:14
 

NESO har inngitt høringssvar om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

I det innsendte høringssvaret mener NESO dette om forskriftsforslaget:
Publisert 05.03.2019 12:29:04
 

Beste Bygg Nominasjon

Hva blir Nord-Norges Beste Bygg 2019?
Publisert 04.03.2019 13:25:04
 

Nytt NESO-medlem!

Bygg og Vaktmesterservice AS i Narvik er vårt nyeste medlem.
Publisert 27.02.2019 15:28:51
 

Høyeste byggeaktivitet i Finnmark siden 1994

Det er fortsatt høy byggeaktivitet i Nord-Norge. I Finnmark må man 24 år tilbake i tid for å finne tilsvarende boligbygging som i fjor.
Publisert 25.02.2019 14:56:49
 

Er du riktig forsikret? Vi sjekker det for deg!

Mange er feil forsikret. Enkelte er underforsikret, noe som kan gi svært negative overraskelser dersom uhellet skulle være ute.
Publisert 21.02.2019 15:12:22
 

Ny oppdatert innkjøpsbrosjyre

Publisert 19.02.2019 10:31:45
 

Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

NESO har laget varslingsrutiner og varslingsskjema bedriften kan benytte.
Publisert 13.02.2019 15:47:57
 

Reforhandlet avtale på forsikring og garanti

NESO har reforhandlet avtalen på NESO personforsikringer og NESO garanti for perioden 2019 – 2021, og inngått en fornyet avtale med MATRIX Insurance AS.
Publisert 12.02.2019 15:20:10
 

"Workshops" - digitalisering

Nå kan du følge en hel "workshopserie" over 3 år med fokus på digitalisering i hele verdikjeden
Publisert 12.02.2019 09:30:44
 

Ny medlem

Vi ønsker velkommen til Fiskebeck Håndverk AS
Publisert 11.02.2019 15:01:53
 

Kurs i arbeidsrett for bygg- og anleggsbransjen

På kurset vil vi se på hvordan entreprenørbedriften kan imøtekomme og tilpasse seg behovet for arbeidskraft i en bransje med store svingninger.
Publisert 08.02.2019 11:05:06
 

SINTEF endrer rabattpolitikk

- og sier opp avtale med NESO
Publisert 31.01.2019 13:55:25
 

Kurs i nye byggesaksregler og endringer i sentral godkjenning

Nye regler er trådt i kraft i 2018 og på kurset gjennomgås byggesaksreglene, hvor man gjennomgår disse med hensyn til fasene i et prosjekt: 1) Før byggestart 2) Under bygging 3) Ferdigstillelse.
Publisert 25.01.2019 10:36:40
 

Sentral godkjenning - Behøver din bedrift hjelp til søknaden?

På juridisk avdeling hos NESO er ett av våre medlemstilbud bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi tilbyr både hjelp til førstegangssøknad og fornyelse av godkjenning til en pris av kr 8500 eks. mva.
Publisert 23.01.2019 10:53:26
 

Digitalisering - ny avtale med Solibri

NESO lanserer en "rykende fersk" avtale med Solibri og tilbyr også opplæring.
Publisert 15.01.2019 11:30:38
 

Tidenes beste jobbintervju

Våren 2020 vil det være nesten 100 nye Bygg- og anleggsingeniører som uteksamineres fra UIT Narvik - Byggavdelingen. Disse kandidatene starter nå arbeidet med å finne arbeidsgivere gjennom sin Bacheloroppgave for 2020.
Publisert 16.12.2019 15:24:00