Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

NESO har laget varslingsrutiner og varslingsskjema bedriften kan benytte.
Publisert 13.02.2019 15:47:57
 

Reforhandlet avtale på forsikring og garanti

NESO har reforhandlet avtalen på NESO personforsikringer og NESO garanti for perioden 2019 – 2021, og inngått en fornyet avtale med MATRIX Insurance AS.
Publisert 12.02.2019 15:20:10
 

"Workshops" - digitalisering

Nå kan du følge en hel "workshopserie" over 3 år med fokus på digitalisering i hele verdikjeden
Publisert 12.02.2019 09:30:44
 

2 nye medlemmer

Vi ønsker velkommen til Fiskebeck Håndverk AS og Bygg Engineering AS.
Publisert 11.02.2019 15:01:53
 

Kurs i arbeidsrett for bygg- og anleggsbransjen

På kurset vil vi se på hvordan entreprenørbedriften kan imøtekomme og tilpasse seg behovet for arbeidskraft i en bransje med store svingninger.
Publisert 08.02.2019 11:05:06
 

SINTEF endrer rabattpolitikk

- og sier opp avtale med NESO
Publisert 31.01.2019 13:55:25
 

Kurs i nye byggesaksregler og endringer i sentral godkjenning

Nye regler er trådt i kraft i 2018 og på kurset gjennomgås byggesaksreglene, hvor man gjennomgår disse med hensyn til fasene i et prosjekt: 1) Før byggestart 2) Under bygging 3) Ferdigstillelse.
Publisert 25.01.2019 10:36:40
 

Sentral godkjenning - Behøver din bedrift hjelp til søknaden?

På juridisk avdeling hos NESO er ett av våre medlemstilbud bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi tilbyr både hjelp til førstegangssøknad og fornyelse av godkjenning til en pris av kr 8500 eks. mva.
Publisert 23.01.2019 10:53:26
 

Digitalisering - ny avtale med Solibri

NESO lanserer en "rykende fersk" avtale med Solibri og tilbyr også opplæring.
Publisert 15.01.2019 11:30:38