Info Koronavirus

Fri advokatbistand til medlemmene ved koronarelaterte spørsmål

Vi får mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om koronarelaterte problemstillinger.
Publisert 01.04.2020 12:14:59
 

– Gå i gang med bygging og vedlikehold, nå!

Syv av ti entreprenører i Nord-Norge har opplevd lavere etterspørsel og kanselleringer etter corona-utbruddet. Over halvparten har allerede iverksatt permitteringer.
Publisert 31.03.2020 15:37:38
 

Info om permitteringer av lærlinger

Vi får en del spørsmål fra lærebedrifter angående permitteringer av lærlinger, utvidelse av læretid, samt hva som kommer til å skje med avleggelse av fag-/svenneprøver fremover. Under er et utdrag som belyser mange av disse spørsmålene.
Publisert 31.03.2020 14:00:14
 

NESO Garanti - frigjør kapital med noen av våre garantiprodukter

Med den siste utviklingen av koronaviruset, er vi opptatt av å finne løsninger som kan hjelpe å opprettholde produksjon, lønnsomhet, helse og sikkerhet for våre medlemmer.
Publisert 31.03.2020 09:46:47
 

Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirus

Regjeringen har tidligere fremmet flere ulike forslag som skal minimere økonomiske tap for bedriftene.
Publisert 31.03.2020 09:34:24
 

Pris og valutaendringer på grunn av koronakrisen medfører dyrere byggevarer – kan dette kreves dekket i entreprisekontrakter?

På grunn av koronakrisen har mange byggevarer steget i pris og varer som bestilles fra utlandet blir også dyrere på grunnlag av dårlig kronekurs (valutaendring).
Publisert 25.03.2020 13:43:50
 

Koronavirus: økonomiske krisetiltak

Regjeringen har vedtatt ulike tiltak som skal minimere de økonomiske konsekvensene bedriftene blir påført på grunn av korona-restriksjonene.
Publisert 25.03.2020 08:46:01
 

Ny samarbeidsavtale med Serit

Ikt- utstyr og tjenester.
Publisert 24.03.2020 15:05:16
 

NESO og en samlet byggenæring har jobbet frem en tiltakspakke for å holde hjulene i gang.

Denne ble overlevert Regjeringen søndag.
Publisert 24.03.2020 09:20:17
 

3 tips til deg med ansatte på hjemmekontor

Vi er inne i en tid der både hverdagen og arbeidsdagen avviker fra det normale for mange av oss. Her får du noen tips til arbeid fra hjemmekontor.
Publisert 20.03.2020 13:46:22
 

Hva må man gjøre i kontraktsforholdene i byggeprosjektet?

I den siste tiden har vi fått spørsmål om hvordan man skal forholde seg til kontrakter som er inngått og koronaviruset. Hva må varsles og kan man kreve tillegg i tid og penger?
Publisert 19.03.2020 14:28:59
 

Koronaviruset: Spørsmål om utenlandske arbeidstakere, karantene, permittering og sykepenger

Oppdatert med info om hvordan håndtere utenlandske arbeidstakere
Publisert 18.03.2020 13:19:11
 

Hvordan skal man forholde seg til koronaviruset på bygg- og anleggsplassen?

Den siste tiden har det kommet en rekke pålegg og anbefalinger fra offentlige myndigheter om hvordan man skal forholde seg for å unngå smitte.
Publisert 17.03.2020 09:38:48
 

Koronaviruset: Spørsmål og svar om karantene, permittering og sykepenger

Her følger korte svar på de mest aktuelle spørsmålene sett fra arbeidsgivers ståsted.
Publisert 16.03.2020 15:45:10
 

NESO søker kompetanserådgiver

Vi har økende oppdragsmengde og søker ny kompetansemedarbeider
Publisert 13.03.2020 15:34:14
 

Koronavirus – hvordan forholde seg til kontraktpartnere og leverandører?

Koronaviruset medfører forsinkelser i byggeprosjektet – hva kan og må bedriften gjøre?
Publisert 13.03.2020 14:15:54
 

Regjeringen innfører nye regler for permittering

Regjeringen har besluttet å innføre nye regler for permittering som en konsekvens av følgene av koronaviruset.
Publisert 13.03.2020 13:54:06
 

NESO avlyser alle opplæringssamlinger frem til påske

NESO følger regjeringens pålegg om å stoppe alle opplæringstiltak, og avlyser i første omgang alle planlagte skole og kurssamlinger frem til påske.
Publisert 13.03.2020 11:20:26
 

Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter ved coronasmitte

Hvordan skal bedriften forholde seg til coronaviruset overfor sine ansatte ?
Publisert 03.03.2020 15:01:51
 

Coronaviruset medfører forsinkelser i byggeprosjekter – hva kan og bør entreprenøren gjøre?

NESO har fått flere henvendelser angående coronaviruset og vi vil derfor her gi en generell veiledning til våre medlemmer i forhold til hvordan dette bør håndteres i prosjekter.
Publisert 03.03.2020 14:03:28
 

Advarer mot byggebrems i nord

Redusert boligbygging i Nord-Norge bør få varsellampene til å blinke.NESO ber nå regjeringen stimulere til vekst og utvikling i nord.
Publisert 02.03.2020 12:16:23
 

NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland

Samferdselsforum Nord (SFN), som representerer hovedtyngden av arbeids- og næringslivet i hele Nord Norge, -
Publisert 17.02.2020 08:37:14
 

NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark

Ny «Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 er under planlegging.
Publisert 28.01.2020 09:23:27
 

Nye varslingsregler for arbeidstakere

Den 1. januar 2020 trådte det i kraft enkelte endringer i reglene om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Publisert 17.01.2020 09:44:53
 

Nytt medlem

Tromsøbedrift er siste tilskudd til medlemslista
Publisert 14.01.2020 11:59:41
 

Ny avtale med Østbø AS

Østbø er NESOs nye avtalepartner innen avfallsløsninger.
Publisert 08.01.2020 11:00:07