Nasjonal Transportplan 2022-2033

NESO ber medlemmene komme med innspill til ny NTP for de kommende årene.
Publisert 11.04.2019 10:39:07
 

Fare for streik fra 1. april. Hvordan håndtere dette?

Lønnsoppgjøret 2019 er nå i gang. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at partene (LO og NHO) skal forhandle om eventuelle lønnstillegg.
Publisert 28.03.2019 13:49:32
 

Nytt medlem!

NC Bygg AS er nyeste NESO-medlem!
Publisert 22.03.2019 14:11:54
 

Nye skatteregler for naturalytelser gir økte krav til arbeidsgiver

Den største endringen er at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter, f.eks. forretningsforbindelser.
Publisert 08.03.2019 08:43:47
 

NESO-dag: Nytt konsept!

NESO-dag er et nytt konsept for samling av medlemmer innenfor samme geografiske område
Publisert 07.03.2019 13:26:33
 

Portrettet: Steinar Pedersen

I hver utgave av medlemsbladet "Anbudet" er det et portrett av en person som enten er eller har vært sentral i en medlemsbedrift eller bransjen generelt over lengre tid.
Publisert 06.03.2019 14:04:14
 

NESO har inngitt høringssvar om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

I det innsendte høringssvaret mener NESO dette om forskriftsforslaget:
Publisert 05.03.2019 12:29:04
 

Beste Bygg Nominasjon

Hva blir Nord-Norges Beste Bygg 2019?
Publisert 04.03.2019 13:25:04
 

Nytt NESO-medlem!

Bygg og Vaktmesterservice AS i Narvik er vårt nyeste medlem.
Publisert 27.02.2019 15:28:51
 

Høyeste byggeaktivitet i Finnmark siden 1994

Det er fortsatt høy byggeaktivitet i Nord-Norge. I Finnmark må man 24 år tilbake i tid for å finne tilsvarende boligbygging som i fjor.
Publisert 25.02.2019 14:56:49
 

Er du riktig forsikret? Vi sjekker det for deg!

Mange er feil forsikret. Enkelte er underforsikret, noe som kan gi svært negative overraskelser dersom uhellet skulle være ute.
Publisert 21.02.2019 15:12:22
 

Ny oppdatert innkjøpsbrosjyre

Publisert 19.02.2019 10:31:45
 

Varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

NESO har laget varslingsrutiner og varslingsskjema bedriften kan benytte.
Publisert 13.02.2019 15:47:57
 

Reforhandlet avtale på forsikring og garanti

NESO har reforhandlet avtalen på NESO personforsikringer og NESO garanti for perioden 2019 – 2021, og inngått en fornyet avtale med MATRIX Insurance AS.
Publisert 12.02.2019 15:20:10
 

"Workshops" - digitalisering

Nå kan du følge en hel "workshopserie" over 3 år med fokus på digitalisering i hele verdikjeden
Publisert 12.02.2019 09:30:44
 

Ny medlem

Vi ønsker velkommen til Fiskebeck Håndverk AS
Publisert 11.02.2019 15:01:53
 

Kurs i arbeidsrett for bygg- og anleggsbransjen

På kurset vil vi se på hvordan entreprenørbedriften kan imøtekomme og tilpasse seg behovet for arbeidskraft i en bransje med store svingninger.
Publisert 08.02.2019 11:05:06
 

SINTEF endrer rabattpolitikk

- og sier opp avtale med NESO
Publisert 31.01.2019 13:55:25
 

Kurs i nye byggesaksregler og endringer i sentral godkjenning

Nye regler er trådt i kraft i 2018 og på kurset gjennomgås byggesaksreglene, hvor man gjennomgår disse med hensyn til fasene i et prosjekt: 1) Før byggestart 2) Under bygging 3) Ferdigstillelse.
Publisert 25.01.2019 10:36:40
 

Sentral godkjenning - Behøver din bedrift hjelp til søknaden?

På juridisk avdeling hos NESO er ett av våre medlemstilbud bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi tilbyr både hjelp til førstegangssøknad og fornyelse av godkjenning til en pris av kr 8500 eks. mva.
Publisert 23.01.2019 10:53:26
 

Digitalisering - ny avtale med Solibri

NESO lanserer en "rykende fersk" avtale med Solibri og tilbyr også opplæring.
Publisert 15.01.2019 11:30:38