Forbedret tilbud fra Standard Online

05.02.2018 15:02:00
Etter tilbakemeldinger forenkles og forbedres nå avtalen med Standard Online som ble etablert høsten 2017. Avtalen gir rabatt på kjøp av elektroniske standarder og fri nedlastning av byggeblanketter via NESOs intranett.
 

For kjøp av elektroniske standarder endres nå tilbudet fra at NESO-rabatt oppnås på ferdige pakker av aktuelle standarder, til nå å gjelde alle aktuell enkelstandarder (foruten samlinger). Dette gjør at det blir enklere og mer fleksibelt å utnytte den fremforhandlede rabatten.

I tillegg utvides den frie nedlastningen av blanketter via NESOs intranett til også å gjelde blankettene til Bustadsoppføringslova. Disse har tidligere vært gratis tilgjengelig for nedlastning hos Standard Online, og derfor ikke en del av løsningen til NESO. Dette er nå endret, og blankettene må nå kjøpes gjennom Standard Online. Blankettene er for tiden under revidering. Men straks disse er ferdig revidert vil de være fritt tilgjengelig via NESOs intranett. Revideringen er ventet ferdig i løpet av noen uker.

Mer om Standard Online sine produkter finner du her.