Fornyet avtale - Scandic

25.01.2018 09:26:00
Rabatt avtale på overnatting, kurs og konferanse. Avtalen gjelder både bedrift og privat!
 

Landsdekkende hotellavtale på overnatting, kurs og konferanse
Avtalen gjelder både i jobbærend og i privatærend.

God rabattavtale på overnatting, kurs og konferanse på Scandic hotell i hele Norge, det er samme booking kode som tidligere.
Koden finner du på intranett eller i innkjøpsbrosjyren.

Booking kan gjøres her: https://www.scandichotels.no/