Nytt Samarbeid mellom NESO og Standard Online

06.11.2017 15:25:00
NESO og Standard Online har tegnet en samarbeidsavtale med sikte på økt bruk av elektroniske standarder og byggeblanketter i medlemsbedriftene.
 

Avtalen sikrer medlemsbedriftene rabatt på kjøp av elektroniske standarder fra Standard Online. De mest aktuelle standardene er samlet i en egen pakke kalt "NESO kontraktsstandarder".

I tillegg tilbyr NESO som en prøveordning fri nedlasting av tilhørende byggeblanketter som en 3. parts løsning fra vårt intranett. Byggeblankettene kan fylles ut, skrives ut, lagres og sendes etter første gangs registrering hos Standard Online.

Fremover vil alle NESOs medlemsbedrifter bli kontaktet av Standard Online for gjennomgang av eget behov, og presentasjon av løsningen.

Mer informasjon under innkjøpsavtaler - IKT på NESOs intranett!