Info Koronavirus

Ny avtale - Stamina Helse

16.01.2018 10:09:00
Avtalen gjelder bedriftshelsetjeneste. "Har vi det bra, jobber vi bedre!"
 

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Og hvis arbeidsdagen går på helsa løs, enten fysisk eller psykisk, så går det ut over de ansatte, arbeidsmiljø, produktivitet og lønnsomhet.
Ansatte som trives bedre, presterer bedre.
Med fokus på og utgangspunkt i dere leverer Stamina Helse tjenester og løsninger som bidrar positivt til de ansattes helse, miljø og sikkerhet, og som skaper overskudd for ansatte og bedriften. 
Stamina Helse hjelper dere til å møte krav og påbud fra myndighetene!
Få bedre kontroll på HMS-arbeidet, forstå hvordan HMS har sin naturlige plass i den daglige driften deres og hvordan det bidrar positivt? Har dere ansatte som sliter med å komme tilbake fra sykemelding? Ønsker dere et tryggere arbeidsmiljø, eller å styrke trivsel, motivasjon og engasjement? Ser bedriften nytte i å få de ansatte i bedre fysisk form for å forhindre skader og fravær?  

Stamina Helse hjelper dere gjerne og gleder seg til samarbeidet - Velkommen til Stamina Helse!
Nærmere informasjon om priser og avtaler finner du inne på intranett under personal.