Nytt medlem i Trøndelag!

03.07.2018 09:55:30
Totalbygg Midt-Norge AS er det nyeste tilskuddet på medlemslista.
 

Bedriften ble etablert i 2012, men første driftsår var 2017. Da tidligere medlem MultiBygg ble slått konkurs, ønsket de ansatte å fortsette driften men da under navnet TotalBygg Midt-Norge. Bedriften bygger på tradisjoner fra 50 år tilbake. NESO teller nå totalt 125 medlemmer fordelt på de fire nordligste fylkene.

Totalbygg Midt-Norge AS hadde i 2017 en omsetning på rundt 7,8 mill. De holder til på Kolvereid med sine 21 ansatte, og blir med det det 5. medlemmet i Trøndelag.

Daglig leder er Jarle Strandvahl.