Vi søker sosial kompetanseselger

18.05.2018 15:31:19
Har du salgsgenet – og evnen til å skape ei trygg, sosial ramme for mennesker rundt deg? NESO søker salgsorientert kompetanserådgiver. Du må ha tro på ungdommen.
 

Gjennom store deler av året har NESOs kompetanseavdeling kurs og samlinger gående. Noen aktiviteter er felles for flere bedrifter med påmelding. Andre er bedriftsinterne ut fra spesifikke, innmeldte behov.

– NESO er til for medlemmene: 124 entreprenørbedrifter i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Vi har tett dialog medlemmene for å tilby relevante kompetansegivende aktiviteter, sier kompetanseleder Jack Johnsen i NESO.

Serviceorganisasjonen har kontor i Vestfjordgata i Svolvær med (nesten) 360 graders utsikt til hav, by og fjell fra toppetasjen i bygget som i sin tid huset Televerket. Arealene er utvidet og NESO-administrasjonen har siden 2005  økt fra 5 til 13 ansatte fordelt på

 • Kompetanse
 • Innkjøp
 • Juridisk
 • Administrasjon/støtte

Kompetansegivende tiltak til byggenæringen i nord er en sentral del av NESOs overordnede strategi. 

Personen som rekrutteres skal «selge inn» deltakere til de ulike skolene og kursene.

NESO-skolene:

 • BAS-skolen
 • Formannskolen
 • Prosjektlederskolen
 • Topplederskolen
 • Mellomlederskolen
 • Kontorlederskolen
 • NESOs Lærlingeskole

Kurskalenderen til NESO inneholder temaer som varme arbeider, arbeider i høyden (stillas), styringssystemer, opplæring i forskrifter, m.m.

– Kompetanserådgiveren vil oppleve en variert arbeidshverdag. Fra planlegging, markedsføring og salg av kurs- og skoleplasser, til å være vertskap under samlinger. Konkret innhold i stillingen vil dessuten tilpasses bakgrunnen og kvalifikasjonene til den som tilsettes, forklarer Jack Johnsen.

Lærlingeskolen, som NESO etablerte i 2009, vil ha en sentral plass i «kompetanseselgerens» arbeid. Da mest på det mellom-menneskelige planet.

– Lærlingeskolen, og de som går der, er viktig for NESO. Det er viktig for oss at lærlingene har det trygt og godt under samlingene i Svolvær. Vi skal ikke gå så langt at kompetanserådgiveren har en omsorgsrolle overfor elevene, men vedkommende må vise at han eller hun bryr seg om menneskene og stiller opp når det trengs. Kall det en miljøskaper, et trygt holdepunkt for elevene og lærebedriftene, utdyper Jack Johnsen og legger til:

– Du må like ungdommene og ha tro på dem!

Hvis kompetanserådgiveren har pedagogisk bakgrunn, er dette noe som vil bli lagt til grunn når stillingsbeskrivelsen utarbeides endelig. På samme måte som en med «omsorgsbakgrunn» vil få innholdet i stillingen bygd rundt en slik kompetanse/profil.

– Det ligger i hele «oppdraget»: Den som tilsettes må være utadvendt og miljøskapende, slår Johnsen fast.

NESO tilbyr

 • Fast jobb et pulserende og godt arbeidsmiljø 
 • Kontor i verdens minste storby
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling

For mer informasjon om stillingen - følg denne lenken til fullstendig utlysning.

Kompetanseleder Jack Johnsen intervjues av NRK på direkten under fjorårets nordnorske mesterskap for lærlinger.

 

JAN EIVIND FREDLY
Aidem Media
Tekst og foto