Spennende endringer i NESOs innkjøpsavtaler

04.01.2018 10:46:00
I forbindelse med årsskiftet er det etter forhandlinger gjort en rekke spennende endringer i NESOs innkjøpsavtaler. Nye avtaler er kommet til og en del av de eksisterende avtalene er fornyet og forbedret. Noen avtaler er også avviklet.
 

Å fremforhandle gode avtaler på vegne av våre medlemmer er noe vi bruker mye ressurser på og som vi anser som en meget viktig oppgave. Mer info om de enkelte avtalene, og endringene i disse, finnes på NESOs intranett. Her får dere en kort oversikt:

Mer informasjon kommer etter hvert. Det vil også komme flere nyheter og endringer i tiden fremover.