Info Koronavirus

Styret i NESO valgt for nytt år

12.06.2018 14:36:21
På årsmøtet i Narvik sist i mai, ble styret gjenvalgt uten endringer i sammensetningen.
 

Bjørn Johansen (Roald Johansen AS) ble gjenvalgt som styreleder. 

Med seg i styret har han følgende: 
Eirik Kivijervi (Ulf Kivijervi AS)
Bodil Kanstad (Kanstad Trelast AS)
Espen Haugan (Aktør som Bygger AS)
Tor Halvard Gregersen (Sortland Entreprenør AS)

 

Eirik Kivijervi, Tor Halvard Gregersen, Bodil Kanstad, Espen Haugan, Bjørn Johansen

 

På årsmøtet ble det også vedtatt endringer i NESOs vedtekter, disse kan du lese her