Info Koronavirus

Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriftene

18.10.2012 15:03:00
Lønnssatsene i de tre allmenngjøringsforskriftene som ble vedtatt av Tariffnemnda høsten 2010 ble endret fra 1. april 2011. Dette har sin bakgrunn i lønnsoppgjøret 2011. Dette gjelder lønnsbestemmelsene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene.
 

Lønnssatsene i de tre allmenngjøringsforskriftene som ble vedtatt av Tariffnemnda høsten 2010 ble endret fra 1. april 2011. Dette har sin bakgrunn i lønnsoppgjøret 2011. Dette gjelder lønnsbestemmelsene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten i skips- og verftsindustrien og forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene.

Her følger de nye lønnssatsene etter reguleringen som ble gjort gjeldende fra 1. april er som følger:

 

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge lyder:

 § 4. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
a) For faglærte: kr 159,00.
b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 143,00. For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 149,00.
c) For arbeidstakere under 18 år: kr 96,00.

Forskrift om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien lyder:

§ 3. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn pr. time på minst:
a) kr 140,07 for fagarbeider
b) kr 133,78 for spesialarbeider
c) kr 127,56 for hjelpearbeider.

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og garterinæringene lyder:

§ 3. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn pr. time på kroner:
a) Ferie- og innhøstingshjelp
Arbeidstakere 16–17 år 82,50
Arbeidstakere 17–18 år 85,50
Over 18 år – nybegynner inntil 12 uker 104,00
Over 18 år – ansatt mellom 12–24 uker (3–6 md.) 109,50
[..]
b) Fast ansatte arbeidstakere
Ufaglærte arbeidstakere 121,15
Arbeidstakere 16–17 år 90,50
Arbeidstakere 17–18 år 94,50.