Info Koronavirus

Årsmøtet: Arild Østgård fortsetter som styreleder i NESO

03.06.2014 08:46:00
På årsmøtet i NESO ble Arild Østgård gjenvalgt som styreleder i NESO. Østgård er adm. direktør i entreprenørfirmaet "Bjørn Bygg AS" i Tromsø.
 
Med seg i styret har han:
1. Unni Losvik, Losvik Bygg AS. Gjenvalgt for 2 år 
2. Halvdan Heggheim, Harald Nilsen Entreprenørforretning AS.  Ikke på valg
3. Eirik Steinjord, Harstadbygg AS.  Ikke på valg             
4. Bjørn Johansen, Roald Johansen AS.  Nytt medlem valgt for 2 år 

Som varamedlemmer ble flg. valg:
1. varamedlem: Trude Søderholm, Protan Takservice AS.  Gjenvalgt for 1 år
2. varamedlem: Raymond Larsen, Tre Team Entreprenør AS.  Gjenvalgt for 1 år


Styret i NESO: Arild Østgård, Eirik Steinjord, Unni Losvik og Halvdan Heggheim.  Bjørn Johansen var ikke til stede når bildet ble tatt.