Info Koronavirus

Departementet har oppnevnt NESO - advokat Nils Ingulf Langlete i nasjonal nemnd!

22.04.2014 14:48:00
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig oppnevnt advokat Nils Ingulf Langlete i NESO som medlem i Klagenemnda for sentral godkjenning. Oppnevningen gjelder i perioden 2014 - 2016, og Langlete er oppnevnt som representant for utførende bygg og anlegg, arbeidsgiversiden.
 

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning. Vedtak om sentral godkjenning kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse. Dette kan være vedtak om innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnevnt og behandler saker med hjemmel i Byggesaksforskriften (SAK 10) § 13-9.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker.

Klagenemnda består av syv medlemmer og varamedlemmer som oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser.

NESO har tidligere vært representert i klagenemnda ved adm.dir. Ruben Jensen (2005 - 2007) og advokat Karina Krane (2007 - 2013).

For NESO vil oppnevnelsen gi økt kunnskap om reglene knyttet til ansvarsrett/godkjenning, samt bidra til et nettverk til bransjen og byggemyndighetene.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med NESO v/ adm.dir. Ruben Jensen eller med advokat Nils Ingulf Langlete.