Info Koronavirus

NESO krever kortere saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet

08.04.2014 13:44:00
I 2009 tok NESO opp problemet med lang saksbehandlingstid ved Arbeidstilsynet region Nord-Norges behandling av søknader om samtykke ved oppføring av bygg som skal ha arbeidsplasser.
 

Det ble da gitt tilbakemelding om at dette problemet skulle man ta tak i og iverksette tiltak slik at saksbehandlingstiden gikk ned.

NESO har i etterkant fått flere tilbakemeldinger om at saksbehandlingstiden fortsatt er et problem. På denne bakgrunn har NESO rettet en ny henvendelse til Arbeidstilsynet region Nord-Norge.

Brevet kan du lese her!