Holmen industripark er «Beste Bygg i Nord»

26.06.2019 10:04:23
kåringen fant sted på festmiddagen under NNBA lørdag 15.juni
 
«Bygget er tøft, banebrytende, innovativt og helhetsinntrykket er ekstremt bra!», lød det fra juryen da Øksnes Entreprenør og Holmen industripark ble utropt som vinner – til stor jubel i salen. 


Det er fjerde gang «Beste Bygg i Nord» kåres. Styret i NESO er jury. 

Tidligere er følgende bygg utsmykket med plakett, heder og ære som «Beste Bygg i Nord»: 
• Sykehushotellet i Tromsø
• Nordlyskatedralen i Alta
• Petter Dass-museet i Alstadhaug

Lørdag 15.juni fikk den eksklusive klubben et nytt medlem: Fiskebruket Holmen i Vesterålen. Skjønt, industriparken på Hinnøysiden av Sortland kommune ivaretar flere funksjoner knyttet til fiskerivirksomheten. 

Juryens begrunnelse:
«Det er fokusert på funksjonelt design og arkitektur som harmonerer med den arktiske naturen. Det er ikke brukt tradisjonelle løsninger eller materialvalg. Man har også hatt fokus på miljø, og det er valgt miljøvennlige løsninger. Det er et innovativt og komplekst bygg. Juryen er imponert over hvordan entreprenøren, i samspill med arkitekten og de øvrige aktørene, har løst oppgaven. Det anlegget som står ferdig i dag, er beviset på det gode samarbeidet; et samarbeid som førte fram til et anlegg i særklasse. Dette bygget er tøft, banebrytende, innovativt og helhetsinntrykket er ekstremt bra!»

Daglig leder Kay Arne Nygård hos byggherre Holmøy Maritime uttaler følgende: 

– I forbindelse med byggingen av Holmen industripark så valgte Holmøy Maritime AS å benytte en lokal entreprenør. Vårt konsept med bruk av Snøhetta som arkitekt gjorde at prosjektet ga en del utfordringer som ikke har vært vanlig for entreprenører i vår region. Øksnes Entreprenør løste dette på en utmerket måte. 

– Våre ansatte er stolt over byggene som Øksnes Entreprenør har levert. Og vi vil takke alle ansatte i Øksnes Entreprenør for deres engasjement i prosjektet, sier Nygård.

Styret i NESO har i tillegg til begrunnelsen bemerket følgende om Holmen industripark som «Beste Bygg i Nord» 2019:

• Gjennomtenkt arbeidsmiljø. Det beskrives en «rolig atmosfære» uansett mengde av aktivitet i administrasjonsbygget.
• Kombinasjoner av ulike materialer.
• Samlet funksjonalitet: Kontor, hotell, parkeringshus, kontrollrom oppdrett, fryselager og redskapslager.
• Aktiv bruk av lyssetting for å fremheve anleggets kvaliteter og maritime uttrykk.
• Banebrytende/innovativt.
• Setter ny standard for fasiliteter i deres bransje.
• Dristig.
• Helhetsinntrykket anlegget gir er ekstremt bra.
• Tøft!

Adm.dir. Stian Reinholdtsen tok imot prisen på vegne av Øksnes Entreprenør sammen med økonomisjef Øysten Knudsen. 

Holmen Industriområde på Hinnøy-siden i Sortland kommune består av administrasjonsbygg, fryseterminal, tørrlager, gjestehus, parkeringsanlegg og kai. Administrasjonsbygget strekker seg utover mot havet, svevende – kun hvilende på to føtter lengst ute på kaia. Den grønne fargen på beina går igjen på de bærende konstruksjonene også innvendig. Fargen er ikke tilfeldig. Det er den samme som fargen som kan skimtes i sjøen rett utenfor kaia. 

I 2017 gikk Øksnes Entreprenør helt til topps i den prestisjetunge kåringen European Business Awards (EBA). NESOs medlemsblad Anbudet skrev følgende om Holmen-anlegget i en reportasje i fjor: 
«Det nye anlegget til fiskeriselskapet Holmøy, med et «svevende» administrasjonsbygg, er det prosjektet som best beskriver Øksnes Entreprenør.  
Det slår adm. dir. Stian Reinholdtsen fast.  
– De ansatte er det viktigste vi har. Med ansatte som klarer å tenke utenfor boksen, kan vi som selskap tillate oss være innovative og jakte nye muligheter hver eneste dag. Under byggingen av Holmøy-anlegget fikk vi brukt det beste av det beste i våre ansatte når det kommer til innovasjon, kreativitet og løsninger, sier en stolt toppsjef.  
Glemt alt du måtte tro og mene om hvordan et fiskebruk ser ut. Holmøy-anlegget går utenpå alle de etablerte forestillingene. Administrasjonsbygget strekker seg utover mot havet, svevende – kun hvilende på to føtter lengst ute på kaia. Den grønne fargen på beina går igjen på de bærende konstruksjonene også innvendig. Fargen er ikke tilfeldig. Det er den samme som fargen som kan skimtes i sjøen rett utenfor kaia.  
– Bygget ga stadig på utfordringer. Eksempelvis tyngden av glassfasadene som IKKE var der under monteringen. Løsningen var å fylle store fiskekar med vann, og utligne vekten ved å tømme disse etter hvert som tyngden av fasaden kom på plass, forteller Stian Reinholdtsen.»  

Stian Reinholdtsen takket både byggherre, arkitekt, underleverandører, samarbeidspartnere, leverandører og ikke minst de ansatte i Øksnes Entreprenør i sin tale. 

– Jeg må samtidig få lov å gratulere byggherren. Det er Holmøy Maritime som har valgt å bygge dette. De kunne valgt firkantede klosser… Vi er ydmyke for at vi fikk bygge Holmen industripark. 

Tidligere vinnere av «Beste Bygg i Nord»:

2010: Petter Dass-museet, Alstahaug – EntrepreTor 
2013: Nordlyskatedralen, Alta – Ulf Kivijervi AS
2016: Pingvinhotellet UNN, Tromsø – Consto
2019: Holmen industripark – Øksnes Entreprenør